In versie 2.0 van de Solution Builder is een standaard entiteit Project beschikbaar. Met deze wijziging wordt het mogelijk om de bestaande financiële projecten als project-entiteit te benaderen. Ook is het mogelijk om de standaard projectoverzichten op te starten.

De entiteit type Project heeft een aparte status binnen de Solution Builder gekregen.

  • Er is een nieuwe Entiteit groep Project met daaronder een type Project.
  • Alle projectvelden (inclusief de “vrije” velden) zijn als veld beschikbaar.
  • De entiteit Project wordt standaard gebruikt voor de uitwisseling met Exact Globe.
  • Alleen voor dit type geldt geen controle op de licentie voor de Solution Builder. Wel is er een Activeren Add-on rol nodig om deze project entiteiten te kunnen inzien en te bewerken.
  • Na de installatie van Solution Builder in een bestaande omgeving, zullen alle projecten (prproject) automatisch worden omgezet naar een entiteit Project.

Het type project is te onderhouden via “Eddon Software | Inrichten | Solution Builder: Types”:

De onderhoudbaarheid van het type Project is standaard beperkt. Om het entiteittypescherm in te richten dient een onderhoudsinstelling te worden omgezet.

Naast het standaard type zijn er ook 4 nieuwe statussen beschikbaar:

De vrije velden worden op basis van de veld labels Niveau Bedrijf gelabeld:

Via het menu “Systeem | Inrichting | Instellingen – Algemeen: Alle” dient de instelling CSNobEntDefaultProjectEnabled op 0 gezet te worden. Met deze instelling is het onderhoudsscherm van het project type gelijk aan die van de Solution Builder entiteiten. Nu kunnen veld labels worden aangepast, niet gebruikte velden worden verwijderd en secties worden verplaatst. Na deze wijzigingen dient de instelling CSNobEntDefaultProjectEnabled weer op 1 te worden gezet.

NB: indien op het standaard project Solution Builder functionaliteit wordt toegevoegd als veld beveiliging, Solution Builder velden, tabbladen en knoppen, geldt voor dit type de licentiecontrole voor de Solution Builder.

Na installatie van de Solution Builder, dienen de volgende stappen te worden ondernomen.

  1. Deployment via “Eddon Software | Inrichten | Solution Builder: Deployment”.
  2. De entiteit groep Project wordt automatisch toegevoegd aan het menu. Wel dient het menu ververst te worden.

Het resultaat is vervolgens als volgt:

De standaard project overzichten zijn toegevoegd aan de overzichten van de groep Project:

Alleen het Projectfacturen overzicht biedt de mogelijkheid om te zoeken op Solution Builder entiteiten, waarbij dit standaard Exact overzicht geen rekening houdt met de eventuele ingestelde beveiliging op de entiteit. Hier is een extra instelling beschikbaar: CSNobEntDisableProInvoicesReport.

Staat deze op 1 (standaard) wordt voor de menukeuze “Projectfacturen” het overzicht ” Logistiek | Faktuur:Fakturen” getoond. Staat deze op 0, wordt het overzicht projectfacturen getoond.