Op basis van de bestaande functionaliteit uit Project, worden de velden begindatum (InitialStartdate) en einddatum (InitialEnddate) op basis van de volgende logica aan de Solution Builder definitie toegevoegd:

Startdatum:

Einddatum:

De begindatum wordt als Periode getoond, inclusief de gekoppelde einddatum.

De volgende stappen moeten ondernomen worden om deze velden apart op de kaart op te nemen.

  1. Pas de definitie aan van het veld InitialStartdate. De Term ID moet die van ‘Begindatum’ zijn in plaats van ‘Periode’. De standaard waarde kan worden aangepast op de ‘huidige’ datum en Specifiek: Type ‘Datum’ in plaats van ‘Periode’. Zie onderstaand scherm.

  2. Voer de Deployment uit.
  3. Pas de veld definitie aan via “Eddon Software | Solution Builder: Type”, knop velden. Ook hier dient de Term ID worden aangepast aan 3392:

Het resultaat is als volgt:

 

NB: deze wijziging heeft ook effect op de standaard projectkaart: