In versie 2 van de Solution Builder is het mogelijk om de veldlabels van opmerkingen (memo) velden in te stellen.

Hiermee wordt het mogelijk om de schermweergave te beïnvloeden.

Dit wordt ingesteld op veld niveau via “Eddon Software | Solution Builder: Velden”:

Standaard wordt een opmerking veld als volgt weergegeven:

 

Met de instelling kolombreedte 1 wordt dit als volgt weergegeven:

Indien de kolombreedte op 0 wordt gezet, wordt het opmerkingenveld bij Invoer geminimaliseerd: