Vanaf release 244 is er binnen Synergy Enterprise de mogelijkheid om met licentie rollen te werken. Hiermee is het mogelijk om een bouwsteen te gebruiken in combinatie met een andere rol dan de Synergy Professional rol (voorheen de full suite user).

Als eerste voorwaarde geldt dat dat de Activeren Add-on aan de betreffende rol gekoppeld moet worden. Hiervoor komen de volgende rollen in aanmerking:

 • ESS
 • CRM
 • Professional

Alle overige rollen (als IFR, Hour Entry, Mobile, Project Controller en Report Manager) kunnen worden gestapeld bovenop de ESS, CRM of Professional rol en alleen dan is er ook een combinatie te maken met de Activeren Add-on rol. Zo is er bijvoorbeeld geen combinatie te maken tussen alleen IFR en Activeren Add-on.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de betreffende bouwsteen past binnen de standaard functionaliteit die met die betreffende rol word geboden. De bouwsteen kan niet meer functionaliteit bieden dan de binnen de licentierol mogelijk is.

Voor dit nieuwe licentiemodel is een aanpassing doorgevoerd op het Eddon Maatwerkmenu. Het menu dient minimaal van de versie 244 te zijn.

De volgende bouwstenen komen in aanmerking voor het gebruik in combinatie met de de ESS rol:

 1. Document Preview. Voorwaarde is dat de Document Preview is ingesteld op de verzoektypes zoals deze beschikbaar zijn voor de ESS gebruiker.
 2. MS Reporting Service. Voorwaarde is dat de rapporten beschikbaar zijn vanuit HRM of het Verzoek.
 3. Solution Builder. De gebruiker met een ESS rol kan gekoppeld worden als projectlid. Via verzoeken zijn entiteiten te bekijken of te koppelen. Entiteiten kunnen niet gezocht worden, ook niet via de link Entiteiten in de monitor op de medewerkerkaart.
 4. Generic Scan Interface. Voorwaarde is dat de ingestelde verzoektypes voor het afhandelen en opvolgen van gescande documenten beschikbaar zijn voor de ESS gebruiker. Daarnaast dient het documenttype wat wordt aangemaakt, door de ESS gebruiker ook selecteerbaar zijn (medewerker specifiek). De ESS gebruiker kan uiteraard elk type document via het verzoek Afhandelen scan opvolgen.

De volgende bouwstenen komen in aanmerking voor het gebruik in combinatie met de CRM rol:

 1. Document Preview. Voorwaarde is dat de Document Preview is ingesteld op de verzoektypes zoals deze beschikbaar zijn voor de CRM gebruiker.
 2. MS Reporting Service. Voorwaarde is dat de rapporten beschikbaar zijn vanuit CRM, HRM of het Verzoek.
 3. MS Word Merge Add-on. Alleen documentypes gekoppeld aan een relatie (verplicht) kunnen worden gedefinieerd als Word Merge Template. Merge kan alleen plaatsvinden op eigen relaties.
 4. Solution Builder. De gebruiker met een CRM rol kan gekoppeld worden als projectlid. Via verzoeken zijn entiteiten te bekijken of te koppelen. Entiteiten kunnen gezocht worden, zowel via zoeken, “Mijn” Entiteiten als de link Entiteiten in de monitor op de medewerkerkaart en de relatiekaart. Een medewerker met een CRM rol kan geen entiteiten aanmaken.
 5. Generic Scan Interface. Voorwaarde is dat de ingestelde verzoektypes voor het afhandelen en opvolgen van gescande documenten beschikbaar zijn voor de CRM gebruiker. Daarnaast dient het documenttype wat wordt aangemaakt, door de CRM gebruiker ook selecteerbaar zijn (medewerker specifiek). De CRM gebruiker kan uiteraard elk type document via het verzoek Afhandelen scan opvolgen.

Voor beide rollen geldt dat er een beperkt menu beschikbaar is. Alle onderhoudsfuncties van alle bouwstenen zijn daarmee niet benaderbaar vanuit deze rollen. Ook zijn er geen overzichten op te vragen via de MS Reporting Services Integrator en de Solution Builder.

Voor meer informatie over de rollenstructuur binnen Synergy Enterprise verwijzen wij u naar documenten 20.997.555 en 20.708.246 op de Exact Customer Portal.