In de Solution Builder kan gewerkt worden met lijstvelden. Dit document beschrijft de werkwijze om de omschrijving van de verschillende lijstwaarden in een MS Word Merge template op te nemen.

Op een Solution Builder entiteit Lease Auto is een lijstveld opgenomen, om daarmee het merk, type, kleur en uitvoering vast te leggen:

Het lijstveld heeft als eigenschap dat de keuze afhankelijk is van de bovenliggende waarde, waardoor de gebruiker ondersteund wordt om de juiste gegevens vast te leggen.

De lijstvelden worden onderhouden in “Eddon Software | Inrichting | Solution Builder: Onderhoud lijsten”:

Van een lijst, wordt bij invoer op een entiteit, de code vastgelegd in de tabel. Indien in de MS Word brief de omschrijving moet worden afgedrukt, dienen deze in de XML parser velden te worden gedefinieerd.

XML parser velden worden onderhouden in het menupad “Eddon Software | Inrichting | MS Word Merge: Onderhoud XML Parser “:

De Solution Builder velden wordt toegevoegd aan de entiteit Project. Om deze velden te mergen, dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd:

 1. Leg de koppeling naar de entiteitgroep (in dit voorbeeld Lease Auto, CSNOB1799LAUTO):


  Zorg er voor dat de join op basis van een “left outer” wordt gelegd. Van elke entiteit wordt een view aangemaakt tijdens de deployment die gebruikt kan worden om de velden van de entiteit direct te kunnen benaderen. Geef deze een korte alias mee, zodat volgende joins eenvoudiger op te zetten zijn.

  De volgorde dient op 1 te staan, om ervoor te zorgen dat deze als eerste wordt uitgevoerd.

 2. Haal de omschrijving op van de eerste lijstwaarde (Automerk):


  De omschrijving van een lijstwaarde staat in de tabel CSNobEntMaintListValues en heeft als veldnaam Listvaluedescription.

 3. Haal de omschrijvingen op van de onderliggende lijstwaarden (Type, Kleur en Uitvoering):

  Voor elke onderliggende lijstwaarde moet weer een join gelegd worden naar CSNobEntMaintListValues, waarbij met behulp van alias(lv1, lv2 etc) het onderscheid gemaakt wordt.

  De join wordt gelegd op het veld AutomerkType (2de laag), AutomerkTypeKleur (3de laag) en AutomerkTypeKleurUitvoering (4de laag):

Deze velden kunnen nu geplaatst worden in een MS Word Merge template:

Het eindresultaat ziet er zo uit: