Indien er vanuit een Solution Builder entiteit een MS Word Merge template wordt geselecteerd, is de relatie te selecteren:

 

Dit document beschrijft de werkwijze om een specifieke relatie op basis van een functierol altijd in het merge document op te nemen. In dit specifieke voorbeeld is dat de lease maatschappij.

XML parser velden worden onderhouden in het menupad “Eddon Software | Inrichting | MS Word Merge: Onderhoud XML Parser “:

De Solution Builder velden wordt toegevoegd aan de entiteit Project. Om deze velden te mergen, dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd:

 1. Leg de koppeling naar de entiteitgroep (in dit voorbeeld Lease Auto, CSNOB1799LAUTO):

  Zorg er voor dat de join op basis van een “left outer” wordt gelegd. Van elke entiteit wordt een view aangemaakt tijdens de deployment die gebruikt kan worden om de velden van de entiteit direct te kunnen benaderen. Geef deze een korte alias mee, zodat volgende joins eenvoudiger op te zetten zijn.

  De volgorde dient op 2 te staan, om ervoor te zorgen dat deze als eerste wordt uitgevoerd.

 2. Leg een optionele koppeling naar de contact tabel CSNobEntContacts op basis van een specifieke functierol:

  Door de code van de betreffende functierol in de left outer join mee te geven, wordt deze beschikbaar indien er bij de betreffende entiteit een contactpersoon is gekoppeld.

  De volgorde dient op 1 te staan, om ervoor te zorgen dat deze in de juiste volgorde wordt uitgevoerd (na stap 1).

 3. Leg de koppeling naar het relatiebestand:

  Door nu een alias mee te geven aan de relatie, zijn alle velden eenvoudig toe te voegen. De volgorde van het veld staat op 0.

 4. Definieer de benodigde velden van de relatie:

  Alle benodigde velden kunnen op dezelfde wijze worden gedefinieerd, waarbij het voorvoegsel ci2 wordt gebruikt en de volgorde op 0 staat.

 

Deze velden kunnen nu geplaatst worden in een MS Word Merge template:

Alle velden die horen bij de geselecteerde relatie op het moment van afdrukken, worden vanuit het gebied CRM of CONTACT toegevoegd. Hiervoor hoeven geen XML parser velden te worden gedefinieerd vanuit het gebied PROJECT.

Het resultaat ziet er zo uit, als Erik de Meijer als relatie is geselecteerd: