Met de MS Word Merge Add-on is het mogelijk afbeeldingen te mergen in een document, bijvoorbeeld de foto of de handtekening van de medewerker. Daarvoor zijn een aantal gereserveerde velden beschikbaar, die niet als XML Parser veld hoeven te worden gedefinieerd.

Dat zijn:

ImgHRM

De afbeelding op een medewerkerkaart.

ImgCRM

De afbeelding op een relatiekaart.

ImgContact

De afbeelding op een contactpersoonkaart.

ImgProject

De afbeelding op een projectkaart.

ImgContact

De afbeelding op de medewerkerkaart van de medewerker die de samenvoegactie uitvoert.

ImgHRMSign

De handtekeningafbeelding op een medewerkerkaart.

ImgCurrentSign

De handtekeningafbeelding op de medewerkerkaart van de medewerker die de samenvoegactie uitvoert.

 

Indien gebruik gemaakt wordt van Solution Builder, moeten deze wel worden aangemaakt, waarbij de Merge omschrijving moet beginnen met IMG

Een afbeeldingveld wordt binnen Solution Builder als volgt opgezet:

Uitzondering is het vaste veld Image die in de tabel PrProject staat:

Het image veld in PrProject hoeft niet te worden gedefinieerd, deze wordt via de standaard merge veld ImgProject gevuld.

Om velden van de Solution Builder entiteit te kunnen mergen, dient er 1 koppeling gelegd te worden naar de view CSNOB1799xxx:

Elk volgend veld van de kaart zelf kan worden vastgelegd met alleen de Veldnaam, Merge omschrijving en Voorvoegsel. De Merge omschrijving is voor een afbeelding moet beginnen met IMG, dus in dit geval wordt dat IMGLAAfbeelding2:

 

Zie ook eerdere blog berichten over het mergen van Solution Builder velden.

Door nu deze velden op te nemen in de MS Word Template:

worden de afbeeldingen gemerged in de brief:

 

Afbeeldingen worden samengevoegd op basis van het formaat zoals wordt opgeslagen, niet op basis van het formaat waarmee deze op de entiteit wordt getoond.