Binnenkort lanceert Eddon een nieuwe add-on voor Synergy Enterprise: de Contact Manager SE.

Met de Contact Manager bent u in staat om uw contactpersonen beter te beheren. Een contactpersoon wordt vastgelegd als natuurlijke persoon, waarbij u deze kunt koppelen aan bestaande relaties. Ook kunt u deze koppelen aan een medewerker. De natuurlijke persoon wordt als een relatie vastgelegd, zodat u deze ook binnen Synergy in verzoeken, documenten en projecten kunt gebruiken en uiteraard ook naar Exact Globe kunt exporteren.

Via de Natuurlijke Personen kaart heeft u direct inzicht bij welke relaties de contactpersoon is betrokken in welke hoedanigheid op basis van zelf te definiëren functierollen. Ook heeft u inzicht bij welke Solution Builder entiteiten de contactpersoon betrokken is.

Vanuit de relatiekaart kunt u een bestaande natuurlijke persoon toevoegen als contactpersoon bij die relatie. Indien u op de link van een gekoppelde natuurlijke persoon klikt, opent u direct de kaart van de natuurlijke persoon. Uiteraard worden de persoons- en adresgegevens van een natuurlijke persoon gesynchroniseerd met die van de contactpersoon bij de relatie.

Bij een natuurlijke persoon wordt een extra adres vastgelegd: prive adres. Zo kunt u vanuit de relatiekaart ook de natuurlijke persoon adresseren in MS Word merge-brieven (via de standaard functionaliteit of met behulp van de MS Word Merge Add-on):

Via de instelbare optie Social Media Tabs ziet u direct een overzicht van de Twitter berichten, het Linked-In profiel pagina van de contactpersoon en de Facebook wall:

Ook kunt u de gebruikte velden op de kaart en de naamgeving van de velden naar eigen inzicht vormgeven. Deze staan los van de velden en schermindeling van de standaard relatiekaart.

Naast eerder genoemde functionaliteiten kunt u in de Contact Manager de volgende zaken instellen:

  • Door middel van functierechten kunt instellen wie een natuurlijke persoon mag aanmaken, mag bewerken en mag inzien.
  • Met een instelling bepaald u of natuurlijke personen ook in het zoekscherm relaties naar voren mogen komen.
  • U bepaald zelf welke relatietypen bij een natuurlijke persoon gebruikt mogen worden.
  • U kunt aangeven vanaf welke medewerker type een natuurlijke persoon mag worden aangemaakt.

Op korte termijn zal de beschikbaarheid en commerciële informatie van de Contact Manager SE bekend worden gemaakt.