In Solution Builder v3 is nieuwe functionaliteit beschikbaar gekomen waarmee u overzichten van Solution Builder entiteiten in een sectie op een entiteitkaart kunt plaatsen. Hiermee kunt u direct inzichtelijk maken welke entiteiten aan de betreffende kaart zijn gerelateerd (bijvoorbeeld op basis van de moeder-kind structuur). Ook kunt u instellen of u vanuit de sectie nieuwe entiteiten kunt aanmaken en bestaande kunt bekijken of wijzigen.

Om overzichten toe te voegen aan een kaart, voert u de volgende stappen uit:

  1. U maakt een zoektemplate van de betreffende entiteit(groep) en slaat deze op als een publieke template.
  2. U maakt via “Eddon Software | Inrichting | Solution Builder: Overzichten” een nieuw overzicht:

    U koppelt de aangemaakte template en geeft de filter criteria mee. Specificeer altijd de groep met behulp van de parameter ‘Entgroup=<code van de groep>’. Met het aantal regels stelt u in hoeveel regels er maximaal worden getoond in de sectie. Met ‘Toon knop: Nieuw’ bepaald u of gebruikers een nieuwe entiteit kunnen maken van de groep of type die in de template is opgenomen. Met de instellingen ‘Toon knop: Bewerken’ en ‘Toon knop: Bekijken’ bepaald u of u een icoon krijgt om deze acties uit te voeren.

  3. U koppelt dit overzicht aan de entiteit via “Eddon Software | Inrichting | Solution Builder: Types”, knop overzichten.

Het resultaat ziet er dan als volgt uit:

Uiteraard kunt u meerdere secties op een kaart zetten, elk met een kolom indeling.