Vanaf versie 2 van de Trigger and Validation Manager voor Exact Synergy Enterprise productrelease 244 en 245, is het mogelijk om gebeurtenissen via een achtergrondproces aan te sturen.

U heeft de mogelijkheid om een gedefinieerde trigger op een bepaald tijdstip uit te voeren. Met deze functionaliteit bent u in staat om, zonder dat er een gegeven in Synergy wordt aangemaakt of gewijzigd, een gebeurtenis te laten uitvoeren. U kunt hiermee bijvoorbeeld controleren of velden in een verzoek of op een relatiekaart een bepaalde waarde hebben, waarna u een actie uitvoert. Deze actie kan bijvoorbeeld zijn het aanmaken van een nieuw verzoek of het versturen van een e-mail.

Voor deze functionaliteit is een nieuwe tabel geïntroduceerd, de CSNobEvntEventTransactions. Met het achtergrondproces maakt u een record aan in deze tabel, zodat u functioneel binnen de Trigger and Validation Manager weer een gebeurtenis op dit business component kunt instellen.

De tabel CSNobEvntEventTransactions bevat o.a. de volgende velden:

ID Unieke sleutel. Wordt automatisch gevuld.
Task  Taaknaam van de scheduled event. Wordt automatisch gevuld door de backgroundjob parameter /Task:
Status Status van de scheduled event. Wordt automatisch gevuld met status 0 bij het uitvoeren van de background job.
EventSessionID Beschikbaar om EventSessionID te vullen bij het uitvoeren van de gebeurtenis. Blijft standaard leeg.
Prevtask  Beschikbaar om de vorige taaknaam te vullen bij het uitvoeren van de gebeurtenis. Blijft standaard leeg.
PrevEventSessionID  Beschikbaar om de EventSessionID van de vorige taak te vullen bij het uitvoeren van de gebeurtenis. Blijft standaard leeg.

 

Het achtergrondproces wordt met behulp van de SQL-Server Agent, Scheduled Task of een actie in Orbis Taskcentre of Exact Event Manager aangestuurd:

“<Synergy directory>binExact.Process.exe” /DBCONFIG:<naam van de virtual directory>  /ASSEMBLY:CSNobEvnt.Core  /CLASS:EventTransactions  /TASK:<naam van de taak>

Voor het uitvoeren van taak1, ziet de instelling voor de job er bijvoorbeeld zo uit:

“C:Program FilesSynergybinExact.Process.exe”  /DBCONFIG:Synergy  /ASSEMBLY:CSNobEvnt.Core  /CLASS:EventTransactions /TASK:TAAK001

Een gebeurtenis wordt als volgt opgezet:

Conform de directe uitvoer van gebeurtenissen stelt u een scheduled event in op een wijziging (nieuw en/of bewerken) in de Business Component CSNobEvntEventTransactions en een criterium op de uit te voeren taak.

In de validatie stap voert u de gewenste controle uit en vult al dan niet een of meerdere records in de tussentabel. Als laatste stap voert u het Connection Framework uit.

Voor meer informatie over het instellen van een scheduled event en het uitgewerkt voorbeeld kunt u de handleiding raadplegen.