Vanaf 8 december 2011 is de Contact Manager SE v2 (build 2.0.0.1917) voor Exact Synergy Enterprise beschikbaar.

In de nieuwe versie is het mogelijk geworden om met de instelling “Naamformaat bij aanmaken natuurlijke persoon” te bepalen hoe de naam van de natuurlijke persoon in de titelbalk van de kaart zal verschijnen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit ‘Titel-Voorletters-Tussenvoegsel-Achternaam’, ‘Achternaam-Voorletters-Tussenvoegsel’, ‘Achternaam’ en ‘Voornaam-Tussenvoegsel-Achternaam’. Zo kan een natuurlijke persoon de naamgeving ‘Dhr. J de Groot’ krijgen, maar ook ‘Groot’.

Met de selectiequery ‘CSNobNPIsNaturalPerson =1′ is het mogelijk om in de velddefinitie van een relatieveld in een verzoek of in een Solution Builder entiteit aan te geven dat er alleen natuurlijke personen via dat veld geselecteerd kunnen worden. Deze is uiteraard ook in te stellen met de waarde 0 waardoor alleen relatietypen niet gelijk aan een natuurlijk persoon worden geselecteerd.

Tekstvelden en/of nummervelden die op de natuurlijke persoonkaart toegevoegd worden, kunnen nu worden gedefinieerd als lijstvelden, waarmee op de natuurlijke persoonkaart een uitklapmenu zal verschijnen. Daarnaast kunnen guidvelden en/of nummervelden gedefinieerd worden als referentievelden, waarmee u koppelingen kunt maken naar standaard entiteiten binnen Synergy (zoals medewerkers, verzoeken, documenten e.d.).

Er kan nu ook gezocht worden op op natuurlijke personen op basis van de functierol waarmee ze gekoppeld zijn aan relaties.

Via onderstaande link is de setup te downloaden:

 BSE027_Contact_Manager_SE_2.0.0.1917

Het wachtwoord van de setup is eddon

Vernieuwde handleidingen:

Installation Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE