Vanaf begin juni zal Solution Builder versie 5 commercieel beschikbaar komen. Partners kunnen vanaf volgende week de beschikking krijgen over de Controlled Release versie door contact op te nemen met support@eddon.nl.

Algemeen

 • De Actief/Non Actief switch vanuit lijstpagina’s zoveel mogelijk generiek doorgevoerd.
 • Definitie van de Solution Builder Entiteit via “i” op de kaart op te vragen.
 • Solution Builder Entiteiten zijn nu beschikbaar voor het Exact Entity Service.

Bulk Onderhouden

 • Per Solution Builder type is in te stellen of er ook Bulk Onderhoud is op te starten. Bij het aanmaken van een nieuwe entiteit, kiest de gebruiker een enkelvoudige kaart of een Bulk invoer scherm, waarbij op basis van een instelbare template de (verplichte) velden in kolommen naast elkaar worden getoond. Alle overige velden worden enkelvoudig op het scherm getoond.
 • Deze functionaliteit kan ook worden opgestart vanuit het zoekscherm en/of een Overzicht, waarbij de (reeds ingevulde) velden in kolommen naast elkaar worden getoond.

Voorbeeld Bulk Onderhoud (nieuw):

Voorbeeld Bulk Onderhoud (bewerken):

Bulk Aanpassen

 • Vanuit het zoekscherm entiteiten en/of een Overzicht (die gebaseerd is op een zoektemplate entiteiten) is ook Bulk aanpassen op te starten. De gebruiker vinkt de entiteiten aan die aangepast moet worden. Vervolgens zijn in verschillende secties de volgende zaken aan te passen:
  • Toevoegen medewerkers als projectlid.
  • Toevoegen klanten/contactpersonen aan een functierol.
  • Solution Builder entiteit type.
  • Alle velden van de betreffende entiteit met een standaard waarde, inclusief het status veld.

Voorbeeld Bulk aanpassen:

Onderhoud Solution Builder Groepen

 • Per Groep is de status instelbaar: Actief, Verborgen (wel mogelijkheid om te zoeken, er is geen nieuwe entiteiten uit deze Groep aan te maken) of Inactief (Groep wordt verwijderd uit het menu).
 • “Toon PSA” instelling, om de PSA functionaliteit in het Invoer-, Overzichten- en Inrichting menu van de betreffende Groep zichtbaar te maken.

Onderhoud Secties

 • Bij Onderhoud secties is een optie gekomen om aan te geven waarde sectie op betrekking heeft: Velden (default, huidige werkwijze) en Knoppen. Met deze laatste mogelijkheid wordt het mogelijk om meerdere knoppen te groeperen, zodat in eerste instantie alleen de sectie zichtbaar wordt als knop.

Voorbeeld definitie knop “Sectie”:

Voorbeeld werking Knop “Sectie”:

Na het indrukken van de knop PSA, wordend e onderliggende knoppen getoond:

Onderhoud Knoppen

 • Bij een Knop van het Type Referentie EN een verwijzing naar een medewerker veld, is er een mogelijkheid om de default waarde in te stellen: Huidige Medewerker of een standaard Medewerker.
 • De knop ‘Deliverables’ (PSA functionaliteit) wordt nu ook standaard toegevoegd aan de beschikbare knoppen, maar de ASPX waar deze naar toe gaat is pas vanaf Product Release 247 beschikbaar.

Onderhoud Tabbladen

 • Voor een tabblad van het type MRS rapport, zijn nu dezelfde parameters beschikbaar (&showheader=1, &showsearchbuttons=1 en &showsearchfields=1) als voor tabbalden met zoektemplates.

Onderhoud Velden

 • In het Onderhoud Velden scherm zijn filters toegevoegd voor alleen Actieve velden en om alle veldtypes ineens te selecteren.
 • Er is een nieuw type veld beschikbaar: hyperlink, om daarmee de formatting en aansturing van URL en Mailto velden te ondersteunen. In dit type veld is het mogelijk om bij de invoer gebruik te maken van een “gebruiksvriendelijke” omschrijving van de URL. Ook is het mogelijk om te werken met parameters, zodat er een optimale aansturing van velden plaatsvindt.
 • Er is een nieuw referentie veld Valutasoorten beschikbaar. Ook wordt in Solution Builder versie 5 een automatische conversie gedaan van het veld BillingCurrency in de prproject tabel (Standaard functionaliteit van PSA).

Voorbeeld hyperlink veld:

Onderhoud Overzichten

 • Bij de overzichten is het nu ook mogelijk parameters in te stellen die gebruikt wordt om vanuit het overzicht een nieuwe entiteit aan te maken. Standaard (indien geen parameters zijn gevuld), worden alle velden vanuit de moeder entiteit gekopieerd naar de nieuwe. Met parameters is instelbaar welke waarden van de moeder meegenomen moeten worden naar de nieuwe entiteit.
 • Vanuit een Overzicht is instelbaar of de nieuwe functionaliteit “Bulk aanpassen” en “Bulk onderhouden” beschikbaar is. Voor een uitleg van die functionaliteit, zie elders in dit document.

Onderhoud Solution Builder Type: Algemeen

 • De instelling “is standard type” is verplaatst naar de Solution Builder Instellingen scherm.
 • Met de instelling “Meervoudig” is in te stellen of er voor dit type een bulk invoer mogelijkheid wordt geboden. Voor een uitleg van die functionaliteit, zie elders in dit document.
 • Per Entiteit Type is de status instelbaar: Actief, Verborgen (wel mogelijk om te zoeken, er is geen nieuwe entiteit aan te maken) of Inactief (entiteit wordt verwijderd uit de verschillende zoek- en invoerpagina’s).

Onderhoud Solution Builder Type: Velden

 • De zichtbaarheid van een veld kan afhankelijk gemaakt worden van de inhoud van een ander veld. Hiermee wordt het mogelijk om de gebruiker alleen die velden te tonen die, met name bij het gebruik van een lijstwaarde velden, relevant zijn voor een specifieke situatie.
 • Met een status “Nieuw” is de zichtbaarheid en wijzigbaarheid van Velden, Secties, Tabbladen en Referentieknoppen te regelen. Op dit moment is dit alleen in te regelen voor de “Status bij aanmaken”, echter voor een optimaal gebruiksgemak kan er nu een ander scherm getoond worden bij aanmaken van een nieuwe entiteit en bij het bewerken van de entiteit in een bepaalde status.

Voorbeeld status “Nieuw”:


Onderhoud Solution Builder Type: Knoppen

 • Bij Solution Builder Type: Knoppen kunnen ook Secties worden toegevoegd voor het verzamelen van knoppen.
 • Ook is het nu mogelijk om knoppen van het type Referentie ook zichtbaar te maken in de bewerken-modus in een bepaalde status.

Onderhoud Solution Builder Type: Overzichten

 • Ook is het nu mogelijk om Overzichten ook zichtbaar te maken in de bewerken-modus in een bepaalde status.

Voorbeeld instellen zichtbaarheid in bewerken en opvragen:

Onderhoud Solution Builder Type: Tabbladen

 • Ook is het nu mogelijk om tabbladen ook zichtbaar te maken in de bewerken-modus in een bepaalde status.