Vanaf 16 juli 2012 is de Contact Manager SE versie 3 (build 3.0.0.2329) voor Exact Synergy Enterprise commercieel uitgebracht.

Nieuw in deze versie:

  1. Afhankelijkheid met Add-on Maatwerkmenu SE vanaf versie 4
  2. Natuurlijke personen in verzoeken koppelen
  3. Optie om hoofdcontactpersoon te verwijderen verwijderd
  4. Natuurlijk persoon koppelen via medewerkerkaart
  5. Aangepaste terminologie in verschillende schermen

Afhankelijkheid met Add-on Maatwerkmenu SE vanaf versie 4
LET OP: Vanaf versie 3 van de Contact Manager is er een afhankelijkheid ingebouwd met het Add-on Maatwerkmenu SE en dient u het Add-on Maatwerkmenu SE vanaf versie 4 (build 4.0.0.2301) te installeren.

Vanaf Exact Synergy Enterprise batch 248 heeft Exact een wijziging doorgevoerd in de licentiestructuur rondom CRM-rollen. Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om aan een gebruiker met een CRM-rol andere functierechten te koppelen dan een door Exact beperkte reeks. Om aan CRM-gebruikers toch functierechten in de verschillende bouwstenen te kunnen koppelen, is er sinds het Add-on Maatwerkmenu SE versie 4 de mogelijkheid om zogenaamde add-on rollen toe te kennen. Meer informatie hierover vindt u in de installatiehandleiding van de Contact Manager SE of in het blogbericht.

Natuurlijke personen in verzoeken koppelen
Wilt u bij het aanmaken van een nieuw verzoek alleen natuurlijke personen kunnen koppelen via het relatieveld, dan is het mogelijk om een selectie op het relatieveld in te stellen. Klikt u op het loepicoon, dan ziet u in de browser alleen de natuurlijke personen. Ga naar de definitie van het betreffende verzoektype en open de definitie van het relatieveld. Bij “Selectie” gebruikt u nu de volgende selectiequery:
        cmp_wwn IN (SELECT LINKID FROM CSNobNPCicmpy WHERE CSNobNPIsNaturalPerson = 1)

Optie om hoofdcontactpersoon te verwijderen verwijderd
Wanneer de natuurlijk persoon een hoofdcontactpersoon is van en relatie, kan deze koppeling niet meer worden verwijderd via de natuurlijk persoonkaart.

Natuurlijk persoon koppelen via medewerkerkaart
Via een medewerker kon u voorheen alleen een nieuwe natuurlijk persoon aanmaken. Vanaf versie 4 heeft u op de medewerkerkaart, afhankelijk van de instellingen, de nieuwe knop “Koppelen: Natuurlijk persoon” tot uw beschikking. Na klikken op deze knop kunt u een bestaande natuurlijk persoon koppelen. De gegevens van de bestaande natuurlijk persoon worden hierbij overschreven door die van de medewerker.

Via onderstaande link is de installatieset de downloaden:
BSE027_Contact_Manager_SE_3.0.0.2329
Wachtwoord is eddon

Vernieuwde handleidingen:
Installation Contact Manager SE
Quick Reference Contact Manager SE