Vanaf 16 juli 2012 is het Add-on Maatwerkmenu SE v4 (build 4.0.0.2343) voor Exact Synergy Enterprise commercieel uitgebracht. Met het Add-on Maatwerkmenu komen er ook nieuwe versies uit van de AdresAssistent SE v4, Contact Manager SE v3. Nieuw in deze versie:

  1. Add-on rollen
  2. Vernummeren van medewerkers bij Add-on toegang
  3. Verbeterde licentiechek voor Trigger and Validation Manager en/of Webservices
  4. Meerdere medewerkers tegelijk koppelen bij Add-on toegang 

Add-on rollen
Vanaf Exact Synergy Enterprise batch 248 heeft Exact een wijziging doorgevoerd in de licentiestructuur rondom CRM-rollen. Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om aan een gebruiker met een CRM-rol andere functierechten te koppelen dan een door Exact beperkte reeks.

Om aan CRM-gebruikers toch functierechten in de verschillende bouwstenen, zoals AdresAssisten SE, Contact Manager SE en Solution Builder, te kunnen koppelen, is er sinds het Add-on Maatwerkmenu SE versie 4 de mogelijkheid om zogenaamde add-on rollen toe te kennen. U gaat hiervoor naar Add-on | Inrichting | Add-on Menu: Add-on rollen” of naar “Systeem | Inrichting | Beveiliging: Rollen”.

In het overzicht ziet u alle gedefinieerde rollen in de Synergy-omgeving. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om eigen rollen te definiëren.

In de kolom ‘Systeemrol leden’ kunt u de rollen koppelen, zoals u dat ook op diverse andere plaatsen in de programmatuur kunt doen. In de kolom ‘Add-on rol leden’ kunt u specifiek voor CRM-, ESS-, Customer Portal en Reseller Portal-gebruikers de add-on rollen koppelen.

Wanneer u op een getal in de kolom ‘Add-on rol leden’ klikt, krijgt u in eerste instantie een overzicht van alle gebruikers in de betreffende rol:

Met de knop “Nieuw” voegt u een nieuwe gebruiker toe. Door middel van de knop “Toewijzen” kunt u via een browser meerdere gebruikers tegelijkertijd toewijzen aan de add-on rol.

Ook kunt u via de medewerkerkaart add-on rollen toevoegen en wijzigen. Op een medewerkerkaart is hiervoor een aparte sectie ‘Add-on rollen’ toegevoegd.


Middels de knop “Toevoegen” koppelt u de medewerker aan een add-on rol.

NB: Het is functioneel mogelijk om bestaande systeemrollen te koppelen aan gebruikers met een CRM-rol. Echter, deze functierechten worden niet gebruikt in de bouwstenen. Het toevoegen van deze rollen als add-on rol heeft ook geen impact op de standaard functionaliteit van Synergy.

Vernummeren medewerkers bij Add-on toegangBij het vernummeren van een medewerker werd deze niet meer zichtbaar in het menu ‘Add-on toegang’. In de databasetabel CSNobMnuAddonAccess bleef het oude nummer staan. Dit is opgelost en nu wordt ook in die tabel het nummer gewijzigd bij vernummeren van een medewerker.

Meerdere medewerkers tegelijk koppelen bij Add-on toegang
In de nieuwe versie is de mogelijkheid toegevoegd om meerdere medewerkers tegelijk te koppelen bij “Add-on | Inrichting | Add-on Menu: Add-on toegang”. Klik daarvoor op de knop “Toewijzen”.

Vink de medewerkers aan die u toegang wilt geven (1) en klik op de knop “Toewijzen” (2) om de instelling te activeren.

Via onderstaande links is de installatieset te downloaden:
BSE000_Add-on_Maatwerkmenu_SE_4.0.0.2343
Wachtwoord is eddon