Vanaf 2 juli 2012 is de Generic Scan Interface SE v4 (build 4.0.4.2310) voor Exact Synergy Enterprise commercieel uitgebracht.

Nieuw in deze versie:

  1. Foutmelding ‘Unknown file format’ bij gebruik Trigger and Validation Manager SE opgelost
  2. Back-up- en Error-mappen voor mail worden automatisch aangemaakt
  3. Problemen bij gebruik van SSL opgelost
  4. Property ‘AttachmentFileExtension’ wordt nu ook gevuld bij opslaan van bijlagen

Foutmelding ‘Unknown file format’ bij gebruik Trigger and Validation Manager SE opgelost
Generic Scan Interface wordt gebruikt om van een mail een verzoek te maken. Trigger and Validation Manager SE kan bijvoorbeeld op basis daarvan een incident aanmaken en de oorspronkelijke verzender mailen dat het incident is aangemaakt. Hierbij verscheen een foutmelding ‘Unknown file format’. Dit probleem is in versie 4 van Generic Scan Interface opgelost.

Back-up- en Error-mappen voor mail worden automatisch aangemaakt
In een template en/of flow kan een ‘Backup directory’ en een ‘Error directory’ worden meegegeven. Daarin vult u mailmappen in waarin opgehaalde mails geback-upt worden c.q. mails komen die niet opgehaald konden worden door de Generic Scan Interface. Als de ingestelde mappen niet bestaand, worden deze nu automatisch aangemaakt.

Problemen bij gebruik van SSL opgelost
Bij gebruik van SSL verscheen in het logbestand een ConnectFailure foutmelding. Ook kwam het voor dat het achtergrondproces van Generic Scan Interface wel opstartte, maar vervolgens niet stopte. Alle problemen bij het gebruik van SSL zijn in versie 4 opgelost.

Via onderstaande link is de installatieset te downloaden:
ISE002_Generic_Scan_Interface_SE_4.0.4.2310
Wachtwoord is eddon.

Vernieuwde handleidingen:
Installation Generic Scan Interface SE
Quick Reference Generic Scan Interface SE