Vanaf 18 juli 2012 is Solution Builder SE versie 5 (build 5.0.15.2357) voor Exact Synergy Enterprise commercieel uitgebracht.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_5.0.15.2357
Wachtwoord is eddon.

Vernieuwde handleidingen:
Installation Solution Builder
Quick Reference Solution Builder

Nieuw in deze versie:

ALGEMEEN
 • Afhankelijkheid Add-on Maatwerkmenu SE versie 4

  LET OP: Vanaf versie 5 van de Solution Builder is er een afhankelijkheid ingebouwd van het Add-on Maatwerkmenu SE en dient u het Add-on Maatwerkmenu SE vanaf versie 4 te installeren (klik hier voor meer info).
  Vanaf Exact Synergy Enterprise batch 248 heeft Exact een wijziging doorgevoerd in de licentiestructuur rondom CRM-rollen. Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om aan een gebruiker met een CRM-rol andere functierechten te koppelen dan een door Exact beperkte reeks. Om aan CRM-gebruikers (en ook andere portalgebruikers) toch functierechten te kunnen koppelen, is er sinds het Add-on Maatwerkmenu SE versie 4 de mogelijkheid om zogenaamde add-on rollen toe te kennen.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.1.4

 • Definitie van entiteittype vanuit entiteitkaart openen

  De definitie van entiteittypes is direct te openen en te onderhouden vanaf de entiteitkaart via het ‘I’-icoon rechts bovenin.
  Quick Reference Guide – Paragraaf 3.10
  De knop ‘DELIVERABLES – Producten’ wordt standaard meegeleverd bij de installatie van Solution Builder. Deze knop voegt u toe aan een entiteittype om gebruik te kunnen maken van PSA-functionaliteiten.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.9  

 • Exact Synergy PSA-functionaliteiten toegevoegd

  Door de optie “Toon PSA functionaliteit” aan te vinken bij een entiteittype, worden in de menuopties “<entiteitgroep> | Invoer”, “Overzichten” en “Inrichting” de standaard menupaden van Exact Synergy PSA toegevoegd.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.4

 • Entiteiten uitwisselen via Exact Entity Services

  Wanneer u bijvoorbeeld een website met portaalgedeelte heeft, waarin u een koppeling wilt maken met entiteiten om gegevens uit te wisselen en op te vragen, kunt u gebruik maken van de Exact Entity Services.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 9.8

INTERFACE
 • Veldafhankelijke zichtbaarheid

  U kunt de zichtbaarheid van bepaalde velden op een entiteittype afhankelijk maken van andere velden op het entiteittype. Hiermee wordt het mogelijk om alleen die velden te tonen die, met name bij gebruik van lijstvelden, relevant zijn voor een specifieke situatie.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 6.2.3.4

 • Weergave van titelbalk, knoppen en zoekvelden van rapporten in tabbladen

  U kunt de zichtbaarheid van de titelbalk, knoppen en zoekvelden van een rapport in tabbladen op entiteitkaarten bepalen door extra standaard “Parameters” mee te geven: showheader, showsearchbuttons en showsearchfields.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 9.6.3

 • Filtering van velden in onderhoudscherm

  In het overzichtscherm “Add-on | Inrichting | Solution Builder: Velden” heeft u de mogelijkheid om te filteren op alleen actieve velden of door alle veldtypes ineens te selecteren.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.8

 • Standaard status ‘#NEW’

  De status ‘#NEW’ wordt standaard meegeleverd bij de installatie van Solution Builder. Hiermee is de zichtbaarheid en wijzigbaarheid van velden, secties, tabbladen, referentieknoppen en knopsecties te regelen. Met de status ‘#NEW’ bepaalt u de zichtbaarheid en wijzigbaarheid bij het nieuw aanmaken van een entiteit. Zodra u een entiteit heeft opgeslagen, krijgt deze de status zoals ingesteld bij het entiteittype (“Status bij aanmaken”). Op deze manier kunt u bij het aanmaken van een nieuwe entiteit een geheel ander scherm tonen dan bij het bewerken van de entiteit in een bepaalde status.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 6.2

 • Zichtbaarheid onderdelen entiteitkaart in bewerkenmodus

  Ook in de bewerkenmodus van een entiteitkaart kunnen tabbladen, overzichten, referentieknoppen en knopsecties zichtbaar gemaakt worden per status. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 6.2

INVOER
 • Meerdere entiteiten tegelijkertijd aanmaken en onderhouden

  Mits u voldoende rechten heeft, is het mogelijk gemaakt om meerdere entiteiten van hetzelfde type tegelijkertijd aan te maken. Klik daarvoor in het ‘Aanmaken’-scherm op ‘(Meervoudig)’ achter de naam van het gewenste entiteittype. Meerdere entiteiten kunnen ook tegelijkertijd bewerkt worden, vanuit een overzichtsectie op de entiteitkaart of vanuit een zoekresultaat van entiteiten. Tot slot kunt u voor meerdere entiteiten tegelijkertijd een lid toevoegen, het type wijzigen, een relatie en contactpersoon inclusief functierol en referentie koppelen of de status en/of veldwaardes wijzigen.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.10
  Quick Reference Guide – Hoofdstuk 4

 • Status bepalen voor entiteitgroepen en/of -typen

  Met de “Status” geeft u aan of een groep of entiteittype ‘Actief’ is. Na verloop van tijd kunt u entiteitgroepen en/of -typen op ‘Verborgen’ zetten. Er kan dan nog wel gezocht worden op entiteiten, maar er is geen invoer van nieuwe entiteiten meer mogelijk. Of u zet een groep of entiteittype op ‘Inactief’, waarmee de gehele groep en/of type niet meer wordt weergegeven in de menu’s.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.4 & 6.1

 • Nieuw type referentieveld ‘Valutasoorten’

  Bij een referentieveld heeft u de nieuwe “Referentie” ‘Valutasoorten’ tot uw beschikking.

  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.8.10

 • Nieuw sectietype ‘Knop’

  Een sectie van type ‘Veld’ is een onderdeel van een entiteitkaart en is bedoeld om de kaart een bepaalde lay-out mee te kunnen geven. Met een sectie van het nieuwe type ‘Knop’ heeft u de mogelijkheid om meerdere (gelijksoortige) knoppen te groeperen. In eerste instantie wordt de gedefinieerde knopsectie op de entiteitkaart getoond. Zodra de knopsectie wordt ingedrukt, worden direct daaronder alle gekoppelde knoppen in de betreffende sectie getoond.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.6

 • Standaard entiteittype via instellingenscherm instellen

  De optie “Is standaard type” is vanuit de definitie van entiteittypes verplaatst naar de instellingenpagina “Add-on | Inrichting | Solution Builder: Instellingen | Algemeen: Standaard entiteittype”. Een standaard type is nodig om bij een export vanuit Exact Globe onder hetzelfde entiteittype op te kunnen slaan. Bij een export vanuit Synergy wordt ook alleen het standaard type meegenomen.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 11.1.2

 • Parameters voor nieuw aan te maken entiteiten vanuit overzicht

  Het onderhoud van overzichten is uitgebreid met de optie “Parameters: Nieuw”. Hiermee kunt u met parameters aangeven of velden in de nieuwe entiteit een bepaalde standaard waarde moeten krijgen of dat deze moeten worden gekopieerd vanaf de entiteit waar u vandaan komt. Worden er geen parameters opgegeven, dan worden alle waarden uit de moederentiteit meegenomen naar de nieuwe entiteit.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.10

 • Standaardwaarde bij referentieknoppen met referentie medewerkerveld

  Heeft u een referentieknop met een referentie naar een medewerkerveld, dan kunt u via het uitklapmenu “Actie” een standaard waarde instellen: de ‘Huidige’ of een ‘Standaard’ medewerker kan na klikken op de referentieknop gevuld worden in het betreffende medewerkerveld op de entiteitkaart.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.9

 • Nieuwe veldtype ‘Hyperlink’

  In een hyperlinkveld staat een mailadres of de URL naar een andere pagina binnen Synergy of een externe webpagina. Een webadres kan in het huidige frame of in een nieuwe browserscherm openen. Een mailadres opent een nieuw mailberichtscherm.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.8.4