Vanaf 31 juli 2012 is er een hotfix voor Solution Builder versie 5 voor Exact Synergy Enterprise beschikbaar gemaakt met build 5.0.16.2362. Dit is een volledige setup en is een opvolger van de commerciële versie (5.0.15.2357).

Nieuw in deze versie:

  • Triggers worden direct uitgevoerd bij voorgevulde entiteitwaardes
  • Verbeterde weergave van het resultaat vanuit spilanalyses van entiteiten
  • Problemen met zichtbaarheid van entiteitvelden in bewerkenmodus zijn opgelost

Via onderstaande link is de nieuwe installatieset te downloaden:
BSE101_Solution_Builder_SE_5.0.16.2362
Wachtwoord is eddon

Triggers worden direct uigevoerd bij voorgevulde entiteitwaardes
U maakt een nieuwe entiteit aan en u heeft op de entiteitkaart bijvoorbeeld een veld ‘Telefoonnummer’ die automatisch wordt gevuld nadat u in een ander veld een relatie heeft gekozen. Wanneer u vanuit de relatie een nieuwe entiteit aanmaakt, wordt het relatieveld automatisch voorgevuld, maar de trigger die automatisch het telefoonnummer moest vullen, werkte niet. Dit probleem is met deze hotfix opgelost en nu wordt ook bij voorgevulde waardes de trigger uitgevoerd.

Verbeterde weergave van het resultaat vanuit spilanalyes van entiteiten
Wanneer u een spilanalyse van entiteiten heeft opgezet en u gebruikt daarin datum/periode-velden, dan werd het resultaat niet correct weergegeven als u vanuit de spilanalyse doorklikte. Hierin zijn verbeteringen aangebracht, waarmee nu wel het juiste resultaat weergegeven wordt.

Problemen met zichtbaarheid van entiteitvelden in bewerkenmodus zijn opgelost
Wanneer u op de entiteitkaart een sectie op niet-zichtbaar had ingesteld voor de bekijken- en bewerkenmodus, werden na de update van Solution Builder naar versie 5 (build 5.0.15.2357) ten onrechte alle secties in de bewerkenmodus standaard op niet-zichtbaar gezet. Hierdoor waren in de bewerkenmodus alle velden van de entieitkaart verdwenen. Dit is functioneel op te lossen door de zichtbaarheid van alle secties na te lopen en aan te passen. U kunt echter ook het SQL-script hieronder uitvoeren op uw database. Het script zet alle secties terug op zichtbaar. U dient dan functioneel alleen nog alle hidden secties na te lopen en terug op niet-zichtbaar te zetten. Voer daarna altijd een deployment uit. In de hotfix build 5.0.16.2362 wordt niets meer met de zichtbaarheid van secties gedaan. Heeft u dus nog geen update naar versie 5 gedaan, dan hoeft u met deze hotfix geen aanpassingen te doen.

UPDATE

      CSNobEntMaintPropertySecurity

SET  

      CSNobEntMaintPropertySecurity.Editable = CSNobEntMaintPropertySecurity.Visible,

      CSNobEntMaintPropertySecurity.EditableEntityManager = CSNobEntMaintPropertySecurity.VisibleEntityManager,

      CSNobEntMaintPropertySecurity.EditableEntityMember = CSNobEntMaintPropertySecurity.VisibleEntityMember, 

      CSNobEntMaintPropertySecurity.EditableSecurityLevel = CSNobEntMaintPropertySecurity.VisibleSecuritylevel,

      CSNobEntMaintPropertySecurity.EditableHRRole = CSNobEntMaintPropertySecurity.VisibleHRRole,

      CSNobEntMaintPropertySecurity.EditableHRRoleLevel = CSNobEntMaintPropertySecurity.VisibleHRRoleLevel,

      Mandatory = NULL

FROM

                     CSNobEntMaintPropertySecurity

      INNER JOIN CSNobEntMaintFields

                  ON CSNobEntMaintPropertySecurity.EntityFieldID = CSNobEntMaintFields.ID

WHERE

      CSNobEntMaintFields.SectionCode IS NOT NULL OR

            CSNobEntMaintFields.ListViewCode IS NOT NULL OR

                  CSNobEntMaintFields.TabCode IS NOT NULL OR

                        CSNobEntMaintFields.ButtonCode IS NOT NULL