Vanaf 22 augustus zijn alle bouwstenen vrijgegeven voor Exact Synergy Enterprise batch 249. In deze versie zijn gewijzigde installatievereisten (.Net Framework 4.0) en een groot aantal veranderingen aangebracht. Hiermee samenhangend moesten voor de volgende bouwstenen de achtergrondprocessen worden vervangen:

  • Solution Builder
  • Trigger and Validation Manager
  • Generic Scan Interface

Vanaf Synergy Enterprise batch 249 dient gebruik gemaakt te worden van de standaard executable Exact.Process.exe. Deze executable bevindt zich in de bin-map van de Synergy programmatuurmap en voert alle achtergrondprocessen uit. De verschillende achtergrondprocessen zijn DLL-bestanden die door de executable worden aangeroepen via parameters. U dient altijd de volgende parameters mee te geven:

/DBCONFIG De naam van de Synergy virtual directory.
/ASSEMBLY Refereert naar de DLL die de betreffende functie bevat.
/CLASS Refereert naar de specifieke functie in de DLL.

Daarnaast kunnen er per bouwsteen nog verschillende andere (verplichte) parameters toegevoegd worden.

Meer informatie over hoe u de achtergrondprocessen voor de verschillende bouwstenen instelt, leest u in de gewijzigde handleidingen:

Voorbeeld Trigger and Validation Manager
Voor bijvoorbeeld Trigger and Validation Manager is de background job CSNobConn.Scheduler.exe voor het uitvoeren van Connection Framework vervangen door het achtergrondproces CSNobConnScheduler, welke wordt uitgevoerd door de Exact.Process.exe. U voegt naast de hierboven genoemde parameters de volgende parameters extra toe:

/T: Naam van de tabel (‘_CONN_TB_xxx’) of naam van de view.
/W: Optioneel kunt u deze parameter toevoegen, waarin een WHERE clause opgegeven wordt. WHERE vult u niet in en gebruik quotes bij het gebruik van spaties.
Bijvoorbeeld:Alle verzoeken met status x -> /W:”status = x”
/R: Optioneel kunt u deze parameter toevoegen, waarin u opgeeft dat u slechts 1 regel uit de tabel ‘_CONN_TB_xxx’ wilt uitvoeren. U vult hier de waarde in uit het veld ‘_ID’ in de tabel.

LET OP: De parameters /DBCONFIG:, /ASSEMBLY:, /CLASS: en /T: zijn verplicht en alle parameters zijn hoofdlettergevoelig.

U stelt het achtergrondproces als volgt in:

“<Synergy directory>binExact.Process.exe” /DBCONFIG:<naam van de Synergy virtual directory> /ASSEMBLY:CSNobConn.Scheduler /CLASS:CSNobConnScheduler /T:<tabelnaam of viewnaam> /W:<WHERE clause> /R:<_ID uit tabel _CONN_TB_xxx>

LET OP: Bij het gebruik van spaties in de ‘<Synergy directory>’ dient u het gehele menupad te omsluiten met dubbele aanhalingstekens.

Voor wijzigingen in tabel absences ziet de job er bijvoorbeeld zo uit:

“C:Program filesExact SynergybinExact.Process.exe” /DBCONFIG:SynTVM /ASSEMBLY:CSNobConn.Scheduler /CLASS:CSNobConnScheduler
/T:_CONN_TB_Request /W:”status = 4″ /R:271A78A5-6F48-DF11-8059-001B783B0E8C