Vanaf 19 december 2012 is er een hotfix beschikbaar voor Document Preview versie 3 voor Exact Synergy Enterprise. De nieuwe versie 3.1.7.2670 is een volledige setup en is een opvolger van de commerciële versie.

Wanneer elementen van Microsoft Office Visio opgenomen zijn in bijvoorbeeld een Word-document, kon dit bij de weergave van het document in Document Preview problemen opleveren. Zo werd het Visio-element over andere tekst in het document heen worden geplaatst in de (PDF-)preview.
In de hotfix met build 3.1.7.2670 zijn deze problemen opgelost. Visio-elementen die zijn opgenomen in bijvoorbeeld Word-documenten, worden nu weer op een correcte manier getoond in de Document Preview bij verzoeken of Synergy-documenten.

Via onderstaande link is de nieuwe installatieset te downloaden:
BSE023_Document_Preview_SE_3.1.7.2670
Wachtwoord is: eddon