Vanaf 21 december 2012 is de Trigger and Validation Manager versie 5 (build 5.0.1.2700) commercieel beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE025_Trigger_and_Validation_Manager_SE_5.0.1.2700
Wachtwoord is: eddon

Vernieuwde handleiding:
Installation Trigger and Validation Manager SE

Nieuw in deze versie:

 • Import bestanden
 • Indices tussentabellen

Import bestanden

Met Trigger and Validation Manager is het mogelijk om bestanden te importeren in een (nieuwe) tabel in Exact Synergy. Na de import kunnen queries worden opgestart, om de informatie uit het geïmporteerde bestand via het Connection Framework als entiteit in Exact Synergy aan te maken.

Het importbestand kan worden aangeleverd als CSV/TXT of als Excel (XLS of XLXS) formaat. Onderstaand is een voorbeeld voor het importeren van relatiegegevens in een Excel bestand (RelatieImport.XLSX):

De definitie van de velden en de bestandsnaam, wordt bepaald aan de hand van een definitie file. De definitie file is een tekst-bestand en heeft naamconventie IMPORTBESTAND.XLSX.DEF indien het een XLSX-bestand betreft. Het DEF bestand is als volgt opgebouwd:

 1. De eerste regel bestaat uit de volgende syntax: Veld ;Opmerking;Type;Lengte
 2. Elk veld in het import bestand wordt op een nieuwe regel gespecificeerd. De opmerking kan leegblijven, mits de “;” maar geplaatst wordt.

Afhankelijk van het import bestand, kan met “Type” worden aangeven wat voor veld wordt geïmporteerd:

CSV/TXT:

 • String
 • dd-mm-yyyy

Excel:

 • String
 • Int (integer)
 • Datetime
 • Float
 • Guid

Op basis van het Excel bestand, ziet het def bestand er als volgt uit:

De import is op 2 manieren aan te sturen:

 1. Als achtergrondproces.
 2. Als stap in een gebeurtenis.

Als achtergrondproces

Voor situaties waarbij het importbestand via een externe applicatie wordt gegenereerd, kan deze worden ingelezen met behulp van een achtergrondproces (Exact.Process.Exe). Bij de import via het achtergrondproces, wordt het importbestand bij de import telkens opnieuw aangemaakt.

De syntax is als volgt:

/DBCONFIG: Naam van de virtual directory
/ASSEMBLY: CSNobEvnt.Core
/CLASS: Keuze uit ImportExcel (voor xls en xlsx) of ImportCSV (CSV/Tekst)
/F: Bestandsmap (vanuit de IIS server) met daarin het import bestand
/L: Optioneel, vanaf welke regel de import moet starten.
/T: De naam van de parameter TASK voor het aanmaken van een record in de tabel CSNobEvntEventtransactions. OP basis van dit veld kan een TVM gebeurtenis worden opgestart om de inhoud van het import bestand over te zetten naar Connection Framework tussentabellen.
/DEF: 1 of 0. Hiermee kan worden aangegeven of voor de import het DEF bestand leidend is (1) of het importbestand (0). Met de waarde 1 kunnen er meer kolommen in het import bestand staan dan nodig zijn voor de import zelf. Indien deze op 0 staan, dient het aantal kolommen en de volgorde van de velden in het import bestand identiek te zijn aan het DEF bestand.

Als voorbeeld:

“D:Program FilesSBDemobinExact.Process.exe” /DBCONFIG:SBdemo /ASSEMBLY:CSNobEvnt.Core /CLASS:ImportExcel /F:”d:tempRelatieImport.xlsx” :/L:2 /T: RelatieImport /DEF:1

Het bestand wordt op basis van de definitie aangemaakt op basis van de syntax _conn_tb_IMPORTBESTAND

De velden worden aangemaakt op basis van de defintie en ziet er zo uit:

Indien de velden in het bronbestand niet conform de definitie in het DEF bestand worden aangeleverd, worden deze betreffende regels afgekeurd. De bestandsnaam is dan IMPORTBESTAND.datum import.ERR. Na een correcte import wordt het volledige bestand hernoemd naar IMPORTBESTAND.datum import.BAK

In het process log worden de resultaten (fouten) weergegeven:

Als import/export stap in een gebeurtenis

Indien het import bestand als bijlage aan een verzoek of document wordt opgeslagen, kan deze middels de Import/Export stap worden ingelezen. In tegenstelling tot de import via een achtergrondproces, wordt de nieuwe tussentabel niet verwijderd voordat de nieuwe import plaatsvind. In plaats daarvan worden de nieuwe records toegevoegd en wordt het veld _eventsessionid gevuld met de variabele in de gebeurtenis.

De stap ziet er zo uit:

Bij de optie Export kies je voor Import Bijlagen. De gebeurtenis is ingesteld op het veranderen van de status van een verzoek, waarbij het import bestand als bijlage in het verzoek wordt geplaatst. Het DEF bestand wordt als een document (bijlage) in Synergy opgeslagen en gekoppeld aan de stap.

Het import bestand ziet er zo uit:

De bijbehorende DEF bestand ziet er zo uit:

Zodra het verzoek wordt gerealiseerd, wordt het bestand geimporteerd:

Bij elke nieuwe import worden de records toegevoegd aan het importbestand.

Indices tussentabellen

Om de performance te verbeteren en om eventuele deadlocks te voorkomen indien er veel gebeurtenissen tegelijkertijd op dezelfde tussentabellen worden uitgevoerd, dienen er indices te worden aangebracht. Deze indices worden automatisch toegevoegd, indien de tussentabellen vanuit het menu worden bijgewerkt:

Na het bijwerken van de tussentabel, zijn de indices aangemaakt.


Dit dient handmatig gedaan te worden voor alle aangemaakte tussentabellen.