In de laatste versie van Contact Manager waren al problemen opgelost rond de functionaliteit voor het voor gebruikers zichtbaar maken van velden en/of knoppen op de natuurlijk persoonkaart (zie blog ‘Contact Manager SE hotfix 3.0.3.2718‘). De functionaliteit was echter nog niet goed doorgevoerd voor de vrije velden op de kaart. In de nieuwe hotfix voor Contact Manager versie 3 voor Exact Synergy Enterprise kunnen nu ook vrije velden op de natuurlijk persoonkaart zichtbaar en/of bewerkbaar gemaakt worden voor gebruikers.

De hotfix versie met build 3.0.3.2809 is per 18 februari commercieel en is een volledige setup.
De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE027_Contact_Manager_SE_3.0.3.2809
Wachtwoord is: eddon