Wanneer Solution Builder op een bestaande Synergy Enterprise omgeving wordt geïnstalleerd, waarbij al gebruik gemaakt wordt van projecten, dan wordt er bij de installatie automatisch een conversie uitgevoerd. Bestaande projecten worden omgezet naar een standaard meegeleverd entiteittype ‘Project’. De velden van de projecten worden gekopieerd naar de nieuwe entiteitvelden en de betreffende tabellen worden in de database gevuld.

Na de conversie wordt bij het openen van een project de entiteitkaart CSNOBEntEntityCard.aspx geopend. Nieuw in versie 6 van Solution Builder is dat u ook terug kunt naar de standaard Synergy-projectkaart ProCard.aspx. Hiervoor is de instelling “Standaard project entiteittype wordt gebruikt” toegevoegd.

Standaard is deze optie aangevinkt, waarmee de definitie van entiteittype ‘Project’ niet aangepast kan worden. Bij het openen van een projectentiteit wordt de standaard projectkaart van Synergy Enterprise (ProCard.aspx) geopend met bijbehorende velden.

Standaard ‘Project’ is wel omgezet naar een entiteittype.

Vinkt u de optie uit, dan heeft u de mogelijkheid om naast de standaard velden eigen gedefinieerde velden en/of andere onderdelen zoals tabbladen en knoppen uit Solution Builder toe te voegen aan ‘Project’. Er geldt dan de Solution Builder functionaliteit voor dit entiteittype en de functierechten van Solution Builder zijn benodigd om projectentiteiten te mogen onderhouden en gebruiken. Een gebruiker opent vervolgens een projectentiteit als entiteitkaart (CSNOBEntEntityCard.aspx). Vinkt u de optie “Standaard project entiteittype wordt gebruikt” weer aan, dan zal het entiteittype nog steeds te bewerken zijn, maar u ziet hier niets meer van op de projectkaart (ProCard.aspx wordt immers geopend).

LET OP: Na de update naar Solution Builder versie 6 kan het voorkomen dat u ‘Project’ niet meer beschikbaar heeft onder “Voorkeuren”. Om ‘Project’ weer toe te kunnen voegen aan de menu’s, dient u een update van Synergy uit te voeren. Bij een deployment wordt namelijk in versie 6 een back-up gemaakt van bestand Menu.xml in de programmamap van Synergy en Menu.xml wordt overschreven bij het wijzigen van de instelling “Standaard project entiteittype wordt gebruikt”. Echter, in de oude versie 5 werd de back-up nog niet aangemaakt. Met de update van Synergy haalt u het originele bestand Menu.xml weer op, zodat u de juiste bestanden weer tot uw beschikking heeft.