In versie 6 van Solution Builder is het mogelijk gemaakt om met koppelingen n:m-relaties te leggen tussen entiteiten. Deze koppelingen zijn op basis van gelijkwaardigheid in tegenstelling tot een hiërarchische relatie zoals bij moeder-kindrelaties. U kunt nu bijvoorbeeld een certificaat aan meerdere opleidingen koppelen. En binnen een opleiding kunnen meerdere soorten certificaten gehaald worden. Het doel van koppelingen is het inzichtelijk maken van de relaties die er liggen tussen de entiteiten. Daarmee wordt het ook mogelijk gemaakt om op die relaties te zoeken (via publieke zoektemplates).

Allereerst dient u twee publieke zoektemplates aan te maken. Alleen publieke zoektemplates van entiteiten kunnen gebruikt worden bij koppelingen. Vervolgens maakt u onder “Add-on | Inrichting | Solution Builder: Koppelingen” een nieuwe koppeling aan.

Bij “Type” heeft u in het uitklapmenu de keuze uit:

Entiteitgroep – Entiteitgroep Alle entiteiten uit een entiteitgroep kunnen met alle entiteiten uit een andere entiteitgroep gekoppeld worden.
Entiteitgroep – Entiteittype Alle entiteiten uit een entiteitgroep kunnen gekoppeld worden met een specifiek entiteittype.
Entiteittype – Entiteittype Een specifiek entiteittype kan gekoppeld worden met een ander entiteittype.
Entiteittype – Entiteitgroep Een specifiek entiteittype kan gekoppeld worden met alle entiteiten uit een entiteitgroep.

Bij ‘Entiteit groep/type 1’ (hierna ‘1’ genoemd) selecteert u de entiteitgroep of het entiteittype waarmee u de koppeling wilt maken. Kies bij “Template” de hiervoor gedefinieerde zoektemplate voor de geselecteerde entiteitgroep of -type. U heeft de mogelijkheid om een “Selectie” mee te geven. Hiermee geeft u aan dat bij het leggen van een koppeling vanuit een entiteitkaart alleen een koppeling gemaakt mag worden naar een bepaalde selectie van entiteiten uit het zoekresultaat van de publieke zoektemplate. Bij ‘Entiteit groep/type 2’ (hierna ‘2’ genoemd) doet u hetzelfde, maar dan voor een andere groep of type waaraan u ‘1’ wilt kunnen koppelen.

Een koppeling wordt in databasetabel CSNobEntConnections vastgelegd van ‘1’ naar ‘2’. Door de optie “Creëer gelijkwaardige koppeling” aan te vinken wordt ook de koppeling van ‘2’ naar ‘1’ opgeslagen. Deze optie heeft u alleen tot uw beschikking bij de types ‘Entiteitgroep – Entiteitgroep’ en ‘Entiteittype – Entiteittype’. Vervolgens kunt u slechts één groep of type selecteren, waarmee u dus alleen alle entiteiten binnen een specifieke groep of type kunt koppelen. De entiteitkoppeling is daarmee volledig op gelijkwaardigheid gebaseerd.

Na het opslaan van de nieuwe koppeling, voert u een deployment uit.
In de zoektemplates is onder het -icoon automatisch een onderdeel “Koppelingsvelden” toegevoegd. Voeg het betreffende koppelingsveld toe aan de zoektemplates.

Gebruikers kunnen nu deze publieke zoektemplate gebruiken om entiteiten binnen koppelingen te zoeken.

Ook zijn na de deployment automatisch twee (bij “Creëer gelijkwaardige koppeling” aangevinkt één) overzichten aangemaakt onder “Add-on | Inrichting | Solution Builder: Overzichten”. Hierin kunt u wijzigingen doorvoeren, maar deze overzichten zijn niet te verwijderen zolang de koppeling niet verwijderd is. Voeg de overzichten toe aan de betreffende entiteittypes. Bij entiteittypes uit ‘1’ kunt u alleen overzichten uit ‘2’ toevoegen en andersom. Voer tot slot een deployment uit.

Koppelingen worden als overzichtensecties weergegeven op entiteitkaarten:

Dergelijke koppelingoverzichten gedragen zich grotendeels hetzelfde als standaard overzichten op de entiteitkaart. De verschillen: Met de knop “Nieuw” rechts in het overzicht heeft u de mogelijkheid om een nieuwe koppeling aan te maken. In de pop-up die verschijnt, vindt u alle nog niet gekoppelde entiteiten uit een zoekresultaat dat is bepaald door de Solution Builder Administrator. Maakt u op entiteit ‘1’ een koppeling met entiteit ‘2’, dan verschijnt ‘2’ in het koppelingoverzicht. Op entiteitkaart ‘2’ zal entiteit ‘1’ in het koppelingoverzicht zichtbaar zijn. Met het -icoon maakt u de koppeling ongedaan. Het -icoon zal niet zichtbaar zijn wanneer een entiteit niet verwijderd mag worden, omdat deze nog is gekoppeld aan andere entiteiten. U dient dan eerst alle andere entiteiten te ontkoppelen, voordat u een entiteit kunt verwijderen.