Op 12 juni is een hotfix beschikbaar gekomen voor Contact Manager versie 3 voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 3.0.4.3094 is een volledige setup en vervangt de commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

  • Als een natuurlijk persoon aan een relatie is gekoppeld en je klikt bij de koppeling op de natuurlijk persoonkaart op het ‘Bewerken’-icoon, wordt nu in alle gevallen de juiste contactpersoonkaart in bewerkenmodus getoond.
  • Wanneer bij het koppelen van een contactpersoon aan een natuurlijk persoon geen functierol is gekozen, wordt bij klikken op “Bewaren” nog slechts 1 maal de melding gegeven dat de functierol verplicht is.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE027_Contact_Manager_SE_3.0.4.3094
Wachwoord is: eddon

Ook de handleidingen zijn bijgewerkt:
Installation Contact Manager SE
Quick Reference Contact Manager SE