Vanaf 19 juni is een hotfix beschikbaar voor Solution Builder voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix heeft build 6.1.4.3225, is een volledige setup en vervangt de commerciële versie.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_6.1.4.3225

Wachtwoord is: eddon

Voor Synergy batch 244 t/m 248 is de installatieset te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_6.0.2.3224

Nieuw in deze versie:
  • Wanneer een lijst gekoppeld aan een lijstveld gebruikt is bij een entiteittype, is het nu niet meer mogelijk de lijst in een moeder-kind relatie als “Moeder” te gebruiken bij een nieuwe lijst. Wanneer u de nieuwe lijst bewaart, komt er voortaan een foutmelding waarin vermeld wordt dat u het lijstveld eerst dient te verwijderen van alle entiteittypes waar deze aan gekoppeld is.
  • Ja/Nee-velden werden op zoekpagina’s niet correct weergegeven bij de zoekcriteria. Dit is opgelost.
  • Wanneer het standaard veld IDCustomer op een entiteittype gewijzigd werd, werden er onterecht velden in de database gevuld. Dit zorgde voor een foutmelding bij deployment (‘An entry with the same key already exists’). Dit is opgelost en de melding zal niet meer verschijnen.
  • Wanneer een veld werd toegevoegd aan een entiteittype en dit werd niet bewaard, werd de koppeling onterecht getoond bij het onderhoud van het veld. Nu worden bij het onderhoud van velden de juiste entiteittypes getoond waarop het veld gebruikt is.
  • Standaard stond het aantal regels van een overzicht in een tabblad (van bijvoorbeeld alle gekoppelde verzoeken aan een entiteit) op de entiteitkaart op 15 en bleef daarop staan zodra de pagina weer ververst werd. Ook was niet te zien hoeveel pagina’s er waren in het overzicht. Dit zorgde ervoor dat regels in het overzicht niet zichtbaar waren. Nu kunt u het aantal regels in het tabblad aanpassen en die instelling zal ook behouden blijven bij het verversen van de pagina.
  • In overzichten van entiteiten is nu ook de valuta te zien bij een bedragveld dat is opgenomen in het overzicht.
  • De instellingsmogelijkheden van een referentieveld naar ‘Serienummers’ is uitgebreid. Kiest u als “Referentie” ‘Serienummers’, dan krijgt u nu ook (zoals bij verzoeken) de mogelijkheid een “Type” mee te geven. U kunt in het uitklapmenu kiezen uit ‘Serienummers’, ‘Activa’, ‘Contracten’ en ‘Inkoopcontracten’. Tevens kunt u het referentieveld naar ‘Serienummers’, naast een “Artikel”-veld, afhankelijk maken van een “Relatie”- en/of “Medewerker”-veld.
  • Het is mogelijk om in een moeder-kind relatie de moeder- en kind-lijstvelden afzonderlijk van elkaar zichtbaar en/of bewerkbaar te maken op de entiteitkaart. Wanneer een lijstveld – inclusief kinderen – is gekoppeld aan een entiteittype, klikt u op de link “Bewerken” om de zichtbaarheid te onderhouden. Bij “Standaardwaarde” ziet u vervolgens een link “Bewerken” naar de onderliggende kindlijsten.
    LET OP: Wanneer een lijst op niet zichtbaar wordt gezet, dient u een “Standaardwaarde” in het uitklapmenu te kiezen, om bij de kindlijsten op de entiteitkaart de juist waardes te kunnen kiezen. Let er verder op dat een veld waarbij de ‘Beveiliging: Zichtbaar’ is uitgeschakeld, in bewerkenmodus van de entiteit toch getoond wordt als de ‘Beveiliging: Wijzigen’ ingeschakeld is.