Vanaf 23 juli is Trigger and Validation Manager versie 6 (build 6.0.0.3296) voor Exact Synergy Enterprise commercieel beschikbaar.
De nieuwe installatieset is te downloaden via:
Wachtwoord is: eddon
De nieuwe handleiding is te downloaden via:
Nieuw in deze versie:
 • Deployment bij bijwerken database
  Tijdens het bijwerken van de database na een update van Synergy of een add-on, wordt het bestand Repository.CSZZNob1976.xml automatisch opnieuw opgebouwd door middel van een deployment.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.6
 • Volgorde voor gebeurtenissen
  Het is nu mogelijk om een volgorde aan een gebeurtenis mee te geven, waarin deze ten opzicht van andere gebeurtenissen (op dezelfde business component) uitgevoerd dient te worden. Standaard staat de volgorde op 0. Hoe hoger de waarde bij “Volgorde”, hoe eerder de gebeurtenis wordt uigevoerd.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.1
 • Gebeurtenis koppelen aan categorie
  U kunt gebeurtenissen in categorieën plaatsen, zodat u er eenvoudiger op kunt zoeken tijdens het onderhoud.
  Installation & Configuration Guide – Hoofdstuk 5
 • Zoekcriteria bij onderhoudscherm gebeurtenissen
  Aan het scherm “Add-on | Inrichting | Trigger and Validation Manager: Onderhoud gebeurtenissen” zijn zoekcriteria toegevoegd. Zo kunt u zoeken op de omschrijving van gebeurtenissen, stappen en criteria, maar ook op categorieën of “Inclusief: Uitgeschakeld”.
  Installation & Configuration Guide – Hoofdstuk 5
 • Tabellen voor import verwijderen
  Bij “Add-on | Inrichting | Trigger and Validation Manager: Aanmaken en bijwerken tabellen voor import” kunt u nu ook tabellen verwijderen.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.5.1
 • Standaard voorgevulde “Where clausule” bij stap Connection Framework
  In de Connection Framework wordt de veelgebruikte “Where clausule” ‘_EventSessionID=@_EventSessionID’ standaard voorgevuld.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.3.3
 • Informatie aanmaker en wijziger in definitie gebeurtenissen
  In de definitie van gebeurtenissen, stappen en criteria ziet u nu informatie over de aanmaker, wijziger en wanneer de definitie is aangemaakt of gewijzigd:
 • Omschrijving voorgevuld in stappen en criteria
  Bij stappen en criteria wordt de “Omschrijving” voorgevuld wanneer u deze leeg zou laten. Op die manier staat er altijd een omschrijving.
  Installation & Configuration Guide – Hoofdstuk 5
 • Bij export gebeurtenissen sorteren
  Het is nu mogelijk om bij het exporteren of documenteren van gebeurtenissen deze te sorteren. Dit kan op twee manieren:
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 7.1
 • Stappen en criteria kopiëren in gebeurtenis
  Het is mogelijk gemaakt om de definitie van een bestaande gebeurtenis te kopiëren. Maak een nieuwe gebeurtenis aan en sla deze op. Open nu de nieuwe gebeurtenis en klik op de knop “Kopiëren”. Alle criteria en stappen worden meegenomen in de kopie.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.1
 • Repeterende gebeurtenissen
  Wanneer u gebruik maakt van Scheduled Events, is de trigger waarop de gebeurtenis wordt uitgevoerd altijd een nieuw record in de table CSNobEvntEventTransactions. Doordat in de business component CSNobEvntEventTransactions geen E-mail of Wordmerge stappen beschikbaar zijn, is er een mogelijkheid om vanuit deze gebeurtenis een repeterende gebeurtenis aan te roepen. Meer informatie leest u in het blogbericht ‘Repeterende gebeurtenissen in Trigger and Validation Manager versie 6‘.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.3.7
 • Conditionele uitvoering
  Elk nieuw toegevoegd criterium in een gebeurtenis wordt automatisch toegevoegd op basis van ‘EN’. Dit betekent dat aan elk criterium in de gebeurtenis moet worden voldaan voor het uitvoeren van de stappen. Door in het overzichtscherm van gebeurtenissen op het -icoon te klikken, verandert het icon in een -icoon. Dit houdt in dat het criterium op basis van ‘OF’ wordt uitgevoerd. U kunt alleen de iconen wijzigen van de tweede en volgende criteria.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.4
 • Documenteren van gebeurtenissen
  Bij “Add-on | Inrichting | Trigger and Validation Manager SE: Exporteren gebeurtenissen” kunt u op de knop “Documenteren” klikken. U maakt dan een DOCX-bestand aan. In het document staat een beschrijving van de geselecteerde gebeurtenissen en parameters, inclusief de informatie over wie de definities heeft aangemaakt en/of gewijzigd.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 7.1.2
 • Per stap Wordmerge bepalen of bijlage als PDF of DOCX opgeslagen moet worden
  Voorheen kon alleen in de algemene instellingen bepaald worden dat bij de stap Wordmerge de bijlage van het Synergy-document als PDF of DOCX opgeslagen dient te worden. Dit kunt u nu ook per stap bepalen met de optie “Bijlage” in de stap. De algemene instelling geldt als standaard, per stap kunt u deze dus overrulen.
  Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.3.5