In de nieuwe versie 6 van Trigger and Validation Manager voor Exact Synergy Enterprise is het mogelijk om te werken met repeterende gebeurtenissen.

Wanneer u gebruik maakt van Scheduled Events, is de trigger waarop de gebeurtenis wordt uitgevoerd altijd een nieuw record in de table CSNobEvntEventTransactions. Doordat in de business component CSNobEvntEventTransactions geen E-mail of Wordmerge stappen beschikbaar zijn, is er een mogelijkheid om vanuit deze gebeurtenis een repeterende gebeurtenis aan te roepen.

In de Scheduled Events wordt daarvoor een dataset op basis van een “Geavanceerde query” gemaakt. Deze dataset bevat doorgaans een of meerdere records, welke vervolgens individueel worden aangeboden aan de repeterende gebeurtenis. Alle criteria in deze repeterende gebeurtenis zijn op de dataset van toepassing (met uitzondering van de criteria “Mode business component” en “Eigenschap gewijzigd”).

Bijvoorbeeld:
Maak een gebeurtenis die een brief stuurt aan relaties van het type C:

Met de optie “Individueel” aangevinkt, is deze gebeurtenis actief op het moment data aan alle criteria wordt voldaan. Wanneer de optie “Repeterend” is aangevinkt, is deze gebeurtenis te gebruiken in een stap “Repeterende gebeurtenis”.

In bovenstaand voorbeeld wordt de gebeurtenis alleen maar gebruikt om via een achtergrondproces een brief te sturen.

De tweede gebeurtenis is een Scheduled Event:

Naast de trigger op de waarde van het veld TASK word teen “Geavanceerde query” criteirum toegevoegd:

In deze query hoeft maar één veld te worden opgenomen, welke de unieke sleutel moet bevatten voor de business component waarvoor de repeterende gebeurtenis is opgezet:

  • Associates: cmp_wwn
  • Project/Solution Builder: projectnr
  • Request: id
  • Employees: res_id

De stap “Repeterende gebeurtenis” ziet er als volgt uit:

Vanuit deze stap kunnen alle gebeurtenissen worden geselecteerd met de optie “Repeterend” aangevinkt.

De tweede gebeurtenis is nu gekoppeld aan de eerst aangemaakte gebeurtenis bij het onderdeel ‘Repeterende gebeurtenis’:

In dit voorbeeld worden alle relaties van het type C en S aangeboden aan een gebeurtenis die op basis van de relaties van type C een brief versturen: