Op 12 augustus is een hotfix uitgebracht voor Contact Manager voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 3.0.6.3294 is een volledige setup en vervangt de commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

  • Het aanpassen van een natuurlijk persoonkaart werkt nu hetzelfde als bij relaties. Op de natuurlijk persoonkaart klikt u op het ‘ALT U – Aanpassen’-icoon rechtsboven. U dient functierechten ‘498 – Allows to update the company wide account card customization’ en ‘430 – Maintain CRM account field visibilty’ te hebben om op bedrijfsniveau de indeling van de natuurlijk persoonkaart respectievelijk de zichtbaarheid van de velden erop te kunnen aanpassen.
  • Het kan voorkomen dat de Synergy Administrator via het ‘ALT U – Aanpassen’-icoon rechts bovenin de relatiekaart onder “Geavanceerd” de “Modus” bij de optie ‘Contactpersonen: Nieuw – Contactpersoon’ op ‘Verborgen’ heeft gezet. Wanneer u dan klikt op de knop “Koppelen: Natuurlijk persoon” in de sectie ‘Contactpersonen’ op de relatiekaart klikt, krijgt u de melding “U heeft onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren”. Deze melding komt omdat u met de betreffende optie op ‘Verborgen’ geen mogelijkheid heeft om contactpersonen onder de relatie aan te maken (de knop “Toevoegen” ontbreekt) en dus ook geen natuurlijke personen mag koppelen.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE027_Contact_Manager_SE_3.0.6.3294
Wachtwoord is: eddon

Met deze set worden ook vernieuwde handleidingen uitgeleverd:
Installation Contact Manager SE
Quick Reference Contact Manager SE