Op 13 agustus is een hotfix beschikbaar gemaakt voor Trigger and Validation Manager voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 6.0.2.3383 is een volledige setup en vervangt de commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

  • De knop “Documenteren” in het scherm “Add-on | Inrichting | Trigger and Validation Manager SE: Exporteren Gebeurtenissen” is nu alleen zichtbaar wanneer de add-on MS Word Merge Add-on SE is geïnstalleerd. Het is niet nodig om daarvoor de licentiesleutel in te lezen.
  • De weergave van de tekst in het document dat is aangemaakt via “Documenteren” is verbeterd en de tekst uit de gebeurtenissen wordt correct overgenomen.
  • Wanneer slechts één gebeurtenis is gedefinieerd, zal er geen foutmelding meer optreden wanneer de repository wordt heropgebouwd.
  • Bijvoorbeeld: In een veld van een verzoek dient bij wijzigen van het verzoek de waarde gelijk te zijn aan een waarde opgegeven in de gebeurtenisdefinitie. Wanneer het verzoekveld echter leeggemaakt werd, verscheen een foutmelding. Dit incident is opgelost.
  • De stappen van een gebeurtenis worden bij het “Documenteren” via “Add-on | Inrichting | Trigger and Validation SE: Exporteren Gebeurtenissen” in de juiste volgorde in het document opgenomen.
  • In de Connection Framework tussentabellen is een nieuw veld beschikbaar; _OrderBy. Met behulp van dit veld kan de volgorde bepaald worden, waarop de records via de Connection Framework stap aangeboden worden aan de repository van Synergy of de Exact Globe Entity Service. Hierdoor kan bijvoorbeeld de regelvolgorde van orders en facturen worden bepaald aan de hand van een oplopend nummer. Het veld wordt alleen toegevoegd als de tussentabel opnieuw wordt aangemaakt (eventueel eerst “Bestaande tabel verwijderen” in “Add-on | Inrichting | Trigger and Validation Manager SE: Aanmaken en bijwerken tabellen voor import”).

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE025_Trigger_and_Validation_Manager_SE_6.0.2.3383
Wachtwoord is: eddon

Tevens is de handleiding bijgewerkt. Deze is te downloaden via:
Installation Trigger and Validation Manager SE