Vanaf 25 september is Solution Builder SE versie 7 voor Exact Synergy Enterprise in controlled release uitgebracht.

Dit betekent dat deze versie door een selecte groep klanten getest kan worden op een testomgeving. Op basis van de bevindingen kunnen er nog aanpassingen worden gedaan. De verwachting is dat versie 7 in week 42 commercieel uitgebracht wordt.

Wilt u de nieuwe versie 7 van Solution Builder nu alvast ontvangen om op uw testomgeving te installeren?
Dan kunt u contact opnemen met support@eddon.nl.

Nieuw in deze versie:

Exporteren en importeren configuratie van Solution Builder

Vaak wordt gewerkt met een testomgeving van Exact Synergy en een productieomgeving, waarin live gewerkt wordt. In de testomgeving wordt eerst bekeken of bepaalde inrichting correct functioneert, voordat deze inrichting overgenomen wordt in de live productieomgeving. Om het overnemen van de volledige configuratie van Solution Builder van de testomgeving naar de productieomgeving te vergemakkelijken, heeft u de export- en importfunctionaliteit tot uw beschikking.

Ondersteuning Solution Builder Portal

Om ervoor te zorgen dat uw relaties ook met entiteiten kunnen werken, wordt momenteel hard gebouwd aan een Solution Builder Portal. Op deze Portal kunnen klanten inloggen en zo entiteiten die aan hen zijn gekoppeld bekijken. De ondersteuning voor de Portal is alvast ingebouwd in Solution Builder versie 7.

Werkstroomverzoek voor statusverandering entiteit

Veel processen in Synergy worden doorlopen vanuit de werkstroom. Ook voor entiteiten wilt u daarom de mogelijkheid hebben om deze vanuit de werkstroom te kunnen aansturen. Bij een vervolgstatus geeft u op dat automatisch een werkstroomverzoek aangemaakt dient te worden, waarmee de entiteit naar de betreffende vervolgstatus gezet kan worden.

Bijlagen aan entiteiten toevoegen

Wanneer u het bij installatie automatisch meegeleverde overzicht ‘ENTITYATTACHMENTS – Bijlagen’ aan een entiteittype koppelt, wordt het mogelijk om bestanden van uw computer in Synergy te uploaden en als bijlagen te koppelen aan de entiteiten.

Algemene instellingen verplaatst naar entiteitgroep en -type

De algemene instellingen “Sla het keuzemenu over zodra men maar uit 1 entiteittype kan kiezen”, “Controleer entiteiten op beveiligingsniveau bij leden” en “Toon entiteiten waar ondergeschikten manager zijn” zijn verplaatst naar het onderhoud van entiteitgroepen.

De algemene instelling “Gebruik kind-project nummering” is verplaatst naar de definitie van entiteittypes.

Door deze verplaatsing is het nu mogelijk om de instellingen per entiteitgroep respectievelijk entiteittype te gebruiken, in plaats van voor alle groepen en types.

Overige nieuwe functionaliteiten

 • Entiteitgroepen zichtbaar in monitor van ‘HRM – Ik’ widget op de startpagina.
 • Verzoek maken vanuit “Contactpersonen”-overzicht onder de entiteitkaart. De entiteit, relatie en contactpersoon worden automatisch aan het verzoek gekoppeld.
 • Document mergen vanuit “Contactpersonen”-overzicht onder de entiteitkaart. Hiervoor dient MS Word Merge Add-on SE geïnstalleerd en geconfigureerd te zijn.
 • Relatie en contactpersoon openen vanuit “Contactpersonen”-overzicht onder de entiteitkaart.
 • Extra rekenmethodes bij nummer- en bedragvelden, waarmee bijvoorbeeld kortingen berekend kunnen worden.
 • Bij berekeningen kunnen nu nummer- en bedragvelden gecombineerd worden. Alleen bij bedragvelden worden valuta getoond.
 • Referentie ‘Serienummers’ kan nu gebruikt worden in het onderhoud van referentievelden.
 • U kunt nu op de entiteitkaart bijhouden welke medewerker er op welke datum de entiteit naar een status heeft gewijzigd.
 • Voor elk onderdeel dat u kunt toevoegen aan een entiteittype (sectie, veld, status, knop, tabblad en functierol) krijgt u in het onderhoudscherm te zien op welke entiteittypes het onderdeel is gebruikt.
 • Wanneer u velden toevoegt aan een entiteittype, kunt u in de browser de velden eerst opzoeken. Wat u invult bij “Naam” of “Label” geldt nu als ‘bevat deze waarde’.
 • In het onderhoud van entiteitgroepen kunt u opgeven dat wanneer er slechts 1 entiteit binnen de entiteitgroep is aangemaakt, deze direct vanuit de monitor op de entiteitkaart wordt geopend.