Vanaf 15 oktober 2013 is de Solution Builder SE versie 7 (build 7.0.0.3520) voor Exact Synergy Enterprise commercieel uitgebracht.
De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_7.0.0.3520
Wachtwoord is: eddon
ALGEMEEN · Exporteren en importeren configuratie

Vaak wordt gewerkt met een testomgeving van Exact Synergy en een productieomgeving, waarin live gewerkt wordt. In de testomgeving wordt eerst bekeken of bepaalde inrichting correct functioneert, voordat deze inrichting overgenomen wordt in de live productieomgeving.
Om het overnemen van de volledige configuratie van Solution Builder van de testomgeving naar de productieomgeving te vergemakkelijken, heeft u de export- en importfunctionaliteit tot uw beschikking.
Installation & Configuration Guide – Hoofdstuk 10
· Ondersteuning Solution Builder Portal
Om ervoor te zorgen dat uw relaties ook met entiteiten kunnen werken, wordt momenteel hard gebouwd aan een Solution Builder Portal. Op deze Portal kunnen klanten inloggen en zo entiteiten die aan hen zijn gekoppeld bekijken. De ondersteuning voor de Portal is alvast ingebouwd in Solution Builder versie 7.
GEBRUIK · Werkstroomverzoek voor statusverandering entiteit

Veel processen in Synergy worden doorlopen vanuit de werkstroom. Ook voor entiteiten wilt u daarom de mogelijkheid hebben om deze vanuit de werkstroom te kunnen aansturen. Bij een vervolgstatus geeft u op dat automatisch een werkstroomverzoek aangemaakt dient te worden, waarmee de entiteit naar de betreffende vervolgstatus gezet kan worden.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 6.2.1.1
Quick Reference Guide – Paragraaf 4.3
· Entiteitgroepen in ‘HRM – Ik’ widget op startpagina
Via het ‘ALT U – Aanpassen’-icoon rechts bovenin de startpagina heeft u de mogelijkheid om widgets toe te voegen (knop “Widget toevoegen”). Van tabblad ‘HRM’ kunt u de widget “Ik” toevoegen, waarin een monitor wordt weergegeven. In de monitor worden nu weer correct de entiteitgroepen ook getoond. Hiervoor dient u wel de recente commerciële versie van Add-on Maatwerkmenu (build 4.0.2.3386) te installeren.
Quick Reference Guide – Hoofdstuk 2
· Bijlagen aan entiteiten toevoegen
Met de installatie van Solution Builder wordt automatisch overzicht ‘ENTITYATTACHMENTS – Bijlagen’ meegeleverd. Wanneer u dit overzicht aan een entiteittype koppelt, wordt het mogelijk om bestanden van uw computer in Synergy te uploaden en als bijlagen te koppelen aan de entiteiten.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.10
Quick Reference Guide – Paragraaf 3.8.2

· Verzoek en document maken vanuit contactpersonen
Wanneer u op de entiteitkaart klikt op de knop “Contactpersonen”, mits deze afhankelijk van de instellingen aanwezig is, krijgt u een overzicht van alle contactpersonen die aan de entiteit zijn gekoppeld.
Vanuit dit overzicht kunt u nu direct een verzoek aanmaken door middel van de knop “Verzoek”. De entiteit, relatie en contactpersoon zullen automatisch aan het verzoek gekoppeld worden.
Met de knop “Word Merge” kunt u nu ook een document mergen. Hiervoor dient MS Word Merge Add-on SE geïnstalleerd en geconfigureerd te zijn.
Quick Reference Guide – Paragraaf 3.4
· Relatie en contactpersoon openen vanuit contactpersonen
In het overzicht van aan de entiteit gekoppelde contactpersonen (knop “Contactpersonen”) kunt u nu direct doorklikken naar de relatie en/of de contactpersoon door op de betreffende link te klikken. Wanneer u de rol van de contactpersoon wilt wijzigen, dient u op het –icoon te klikken.
Quick Reference Guide – Paragraaf 3.4
ONDERHOUD · Algemene instellingen verplaatst naar groep en type

De algemene instellingen “Sla het keuzemenu over zodra men maar uit 1 entiteittype kan kiezen”, “Controleer entiteiten op beveiligingsniveau bij leden” en “Toon entiteiten waar ondergeschikten manager zijn” zijn verplaatst naar het onderhoud van entiteitgroepen.
De algemene instelling “Gebruik kind-project nummering” is verplaatst naar de definitie van entiteittypes.
Door deze verplaatsing is het nu mogelijk om de instellingen per entiteitgroep respectievelijk entiteittype te gebruiken, in plaats van voor alle groepen en types.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.3.2, 5.4 & 6.1.1
· Extra rekenmethodes bij nummer- en bedragvelden
Bij nummer- en bedragvelden zijn twee rekenmethodes toegevoegd:
Veld 1 * (1 – (Veld 2/100))
Veld 1 * (1 + (Veld2/100))
Hiermee kunnen bijvoorbeeld kortingen berekend worden.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.8.2 & 5.8.8
· Bij berekeningen nummer- en bedragvelden combineren
Het is nu mogelijk om nummer- en bedragvelden door elkaar te gebruiken bij het gebruik van berekeningen. Uiteraard zullen alleen bij bedragvelden valuta getoond kunnen worden.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.8.2 & 5.8.8
· Serienummers in referentievelden
In het onderhoud van een referentieveld kunt u nu referentie ‘Serienummers’ opgeven. U krijgt dan de extra mogelijkheid om een “Artikel” te kiezen, die verwijst naar een ‘Artikelen’-referentieveld. Een serienummer kan afhankelijk zijn van een “Relatie” of “Medewerker”. Kies daarnaast het “Type” serienummers: ‘Serienummers’, ‘Activa’, ‘Contracten’ of ‘Inkoopcontracten’.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.8.10
· Statuswijziging van entiteit bijhouden
In het onderhoud van een status kunt u bij “Veld medewerker statuswijziging” en “Veld datum statuswijziging” velden van de entiteitkaart koppelen, waarin wordt bijgehouden welke medewerker er op welke datum de entiteit naar de betreffende status heeft gewijzigd.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.5
· ‘Gebruikt op entiteittypes’ bij onderdelen entiteittype
Voor elk onderdeel dat u kunt toevoegen aan een entiteittype (sectie, veld, status, knop, tabblad en functierol) krijgt u in het onderhoudscherm te zien op welke entiteittypes het onderdeel is gebruikt.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.6 t/m 5.12
· Zoeken op ‘bevat’ bij toevoegen velden op entiteittype
Wanneer u velden toevoegt aan een entiteittype, kunt u in de browser de velden eerst opzoeken. Wat u invult bij “Naam” of “Label” geldt nu als ‘bevat deze waarde’.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 6.2.3.3
· Entiteit vanuit de monitor tonen als er maar 1 is
In het onderhoud van entiteitgroepen is de nieuwe optie “Toon entiteit vanuit de monitor als er maar een is” beschikbaar gekomen. Wanneer er slechts 1 entiteit binnen de entiteitgroep is aangemaakt, wordt deze direct vanuit de monitor op de entiteitkaart geopend als de optie is aangevinkt.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.4