Vanaf 30 oktober is de Contact Manager SE versie 4 (build 4.0.0.3570) voor Exact Synergy Enterprise commercieel beschikbaar.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE027_Contact_Manager_SE_4.0.0.3570
Wachtwoord is: eddon

Vernieuwde handleidingen:
Installation Contact Manager SE
Quick Reference Contact Manager SE

Nieuw in deze versie:

Nieuw functierecht voor verwijderen koppelingen natuurlijke personen

Met het nieuwe functierecht 1721005 bepaalt u welke gebruikers de koppelingen met natuurlijke personen mogen verwijderen.

Kopiëren en blokkeren velden op relatiekoppelingen

Bij het onderhoud van velden via “Add-on | Inrichting | Contact Manager: Velden” heeft u de nieuwe opties ‘Kopieer naar nieuw relatiekoppelingen’ en ‘Blokkeer op relatiekoppelingen’ beschikbaar gekregen. Deze opties kunt u alleen aan- of uitschakelen bij de velden E-mail, Fax, Mobiel, Telefoon en Toestel. Met de eerste optie kunt u aangeven of de velden overgenomen moeten worden naar de koppeling, wanneer u een relatie aan een natuurlijk persoon koppelt. Met de tweede optie geeft u aan dat de betreffende velden geblokkeerd moeten worden voor de gebruiker. Een geblokkeerd veld wordt altijd gesynchroniseerd met de natuurlijk persoon, een gedeblokkeerd veld wordt alleen gesynchroniseerd als de koppeling dezelfde oude waarde had.

Toon non-actieve relaties op natuurlijk persoonkaart

Per natuurlijk persoon kan een gebruiker op de kaart aangeven of de non-actieve gekoppelde relaties in het relatie-overzicht getoond moeten worden. U kunt op de instellingenpagina hiervoor een standaard bepalen, maar gebruikers kunnen deze keuze op de kaart zelf aan- of uitvinken.

Knop “Bewaren + Nieuw” terug bij aanmaken natuurlijk persoon

De knop “Bewaren + Nieuw” is weer beschikbaar bij het aanmaken van een nieuwe natuurlijk persoon.