Vanaf 9 december is een hotfix beschikbaar voor Solution Builder voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 7.0.2.3721 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

 • Het was voorheen noodzakelijk altijd het vinkje “Deploy” aan te zetten bij het bijwerken van de Synergy-database na een update. Dit is nu niet meer nodig, de database wordt nu ook bijgewerkt zonder deployment. U kunt er uiteraard voor kiezen later alsnog een deployment uit te voeren via “Add-on | Inrichting | Solution Builder: Deployment” (dit is in ieder geval aan te raden na een update van Solution Builder of Synergy zelf).
 • De datum op een entiteitkaart wordt nu niet meer omgedraaid, wanneer in een datum/periode-veld op de entiteitkaart een standaard datum is ingevuld.
 • Wanneer u lid bent van een entiteit en de optie “Alleen voor leden zichtbaar” is aangevinkt, kunt u nu weer de entiteit bewerken (mits u daar rechten voor heeft).
 • De export- en printknop zijn niet meer zichtbaar in zoekresultaten op de Solution Builder Portal.
 • Bij het exporteren van entiteiten wordt nu al gecontroleerd of gebruikte zoektemplates nog wel bestaan en wordt alles standaard op ‘niet exporteren’ gezet.
 • Het invullen van een referentieveld via een knop op de entiteitkaart functioneert weer naar behoren.
 • Zoektemplates met een aanhalingsteken in de naam worden nu zonder fouten geëxporteerd.
 • Het berekenen van de juiste data met betrekking tot tijdzones werkt nu wel in alle gevallen.
 • Bij het toevoegen van een status aan een bestaand entiteittype worden de beveiligingsinstellingen van de velden voor die nieuwe status gedefinieerd volgens de standaard. U dient uiteraard hier uw eigen wijzigingen nog in aan te brengen.
 • Triggers die vanuit een import van entiteiten (bijvoorbeeld via Trigger and Validation Manager) worden gedefinieerd, worden nu wel uitgevoerd bij het aanmaken of bewerken van een entiteit.
 • Wanneer u de status wilt wijzigen via een knop op de entiteitkaart, wordt niet meer gekeken of u rechten heeft om de entiteit te bewerken. Alleen de rechten op de statusknop gelden in dit geval.
 • De setting ‘MaxHttpCollectionKeys’ in de Web.Config, die aangeeft hoeveel controls er maximaal op een ASPX-pagina mogen, wordt nu alleen maar veranderd als de berekende waarde hoger is dan de oude waarde. Hiermee zijn bepaalde foutmeldingen tijdens deployment opgelost.
 • Lege waarden in een hyperlink-veld worden bij kopiëren van een entiteit leeg gelaten in plaats van gevuld met een standaard vreemde waarde.
 • Referentieveld A is afhankelijk gemaakt van referentieveld B. Op veld B is een trigger ingesteld, die veld C vult. Wanneer een ander verplicht veld niet werd gevuld en de entiteit opgeslagen, werd veld A weer leeg gemaakt. Dit issue is verholpen met deze hotfix.
 • Het type van knoppen wordt nu altijd geupdate, zodat dit niet meer fout kan gaan na het installeren van een oude template.
 • Bij het aanpassen van een waarde via een knop op de entiteitkaart, wordt dat nu weer herkend door ITSM als aanpassing. Er kan nu weer geredirect worden naar een TSOC-verzoek.
 • Wanneer er in een referentieveld A gebruik gemaakt wordt van een selectie op basis van een ander (referentie)veld B, werd hierbij de waarde niet bijgewerkt bij wijzigen van veld B. Dit issue is verholpen.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_7.0.2.3721
Wachtwoord is: eddon