Op 13 januari is een hotfix uitgebracht voor Solution Builder voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 7.0.4.3801 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

 • Het tonen van zoekresultaten van entiteiten is nu aanzienlijk sneller, ook bij een groot aantal regels (meer dan 10.000 bijvoorbeeld), en zal niet meer zorgen voor een time-out melding.
 • De volgorde van import en export is aangepast, zodat het nu ook goed gaat bij het importeren van secties die een zichtbaarafhankelijkheid van een veld hebben.
 • Er wordt nu gecontroleerd of een veldnaam begint en/of eindigt of gelijk is aan een bekend sleutelwoord.  Het gaat hierbij om veldnamen die:
  – beginnen met: sf_, searchcolumn_
  – eindigen met: _listbox, _time, _ci, _description, _URL
  – gelijk zijn aan: single, integer, double, boolean, request
  Deze veldnamen worden niet meer geaccepteerd bij aanmaken van een nieuw veld, u krijgt een foutmelding. Wanneer u al bestaande velden heeft met dergelijke naamgeving en deze geven problemen (bijvoorbeeld bij export/import), dan raden wij aan om nieuwe velden aan te maken zonder bovengenoemde naamgeving en de bestaande velden hierdoor te vervangen.
 • Bij het veranderen van de status via een status-knop in de bewerken-modus worden wijzigingen in velden weer wel meegenomen en opgeslagen.
 • Wanneer de status via een status-knop gewijzigd wordt, komt nu weer de melding ‘Even gevuld a.u.b.’.
 • Het scherm blijft nu niet meer hangen op ‘Even gevuld a.u.b.’ wanneer er een fout optreedt (bijvoorbeeld dat een veld verplicht ingevuld dient te worden) bij het wijzigen van de status van een entiteit.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_7.0.4.3801
Wachtwoord is: eddon