Op 11 april is een hotfix beschikbaar voor Trigger and Validation Manager voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 6.0.12.4051 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie. Tevens is de hotfix voor de MS Word Merge Add-on voor Exact Synergy Enterprise beschikbaar gekomen met build 6.0.5.4052. Wij adviseren om beide hotfixes te installeren.

Nieuw in deze versie:

  • Het veld _message in de Connection Framework tabellen is opgerekt naar (max). Foutmeldingen die langer zijn dan 255 tekens kunnen worden opgeslagen. Hiervoor is het nodig opnieuw de tabel te genereren via het menu [Add-on, Inrichting, (Trigger and Validation Manager SE), Aanmaken en bijwerken tabellen voor import], met de optie ‘Bestaande tabel verwijderen’ aangevinkt. Let op: zorg dat alle onverwerkte records zijn verwerkt alvorens de tussentabel te verwijderen.
  • In de stap MS Word Merge (beschikbaar indien deze in de licentie aanwezig is) is het nu ook mogelijk om parameters te gebruiken bij het Onderwerp en bij de Bestandsnaam.
  • Aan de stap E-Mail is een extra optie toegevoegd om de bijlage uit een verzoek mee te sturen met de e-mail. U kunt hiervoor de parameter @ID of @Humanid gebruiken, om daarmee alle gekoppelde bijlagen aan het betreffende verzoek mee te sturen. Voor deze functionaliteit is ook een update benodigd van de MS Word Merge Addon SE, build 6.0.5.4052.

De nieuwe set is te downloaden via:

BSE025_Trigger_and_Validation_Manager_SE_6.0.12.4051

Wachtwoord is eddon