Op dinsdag 15 april is een hotfix beschikbaar gemaakt voor MS Outlook Add-on voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 6.0.4.4056 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Het kan voorkomen dat documenten in Synergy zonder bodytekst maar met bijlage in de database de waarde NULL meekrijgen voor de body. Dit komt met name voor bij documenten gegenereerd door de MS Word Merge Add-on SE. Wanneer de bijlagen van dergelijke documenten met de MS Outlook Add-on aan een e-mail gekoppeld werden, kwam er een extra PDF-bijlage mee met daarin een foutmelding. Dit probleem is nu verholpen; alleen de bijlagedocumenten worden nog maar gekoppeld, zoals het hoort.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE003_MS_Outlook_Add-on_SE_6.0.4.4056
Wachtwoord is: eddon