Vanaf 28 april is een hotfix beschikbaar voor Solution Builder voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 7.0.9.4085 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

 • Wanneer een contactpersoon aan een entiteit is gekoppeld onder de knop “Contactpersonen” en u wilt de contactpersoon verwijderen, dan krijgt u nu een melding “Gegeven in gebruik”. De contactpersoon kan niet verwijderen worden zolang hij is gekoppeld aan de entiteit.
 • Wanneer een datumveld wordt gewist via een trigger, zal het veld nu wel goed blijven werken als u er een andere datum in kopieert.
 • Waardes die als parameter aan een hyperlinkveld worden toegevoegd, worden nu wel goed gecodeerd en overgenomen.
 • U kunt nu ook een hyperlinkveld vullen vanuit een trigger.
 • Wanneer u een contactpersoonveld leeg maakt, zal het bijbehorende relatieveld gevuld blijven. Wist u de relatie, dan zal ook de contactpersoon worden leeggemaakt.
 • De kolom ‘Verzoeken: Concept’ in het overzicht ‘Mijn projecten / entiteiten’ wordt nu weer goed gevuld.
 • In browsers voor het selecteren van een entiteit in bijvoorbeeld verzoeken, kunt u nu ook zoeken op relatienaam.
 • De beveiliging is aangepast en verbeterd op twee punten. 1) Bij verzoeken en documenten met een beveiligingsniveau van 101 (projectspecifiek) wordt het beveiligingsniveau nu niet meer onterecht gelijk gemaakt een dat van het gekoppelde project als het gaat om een standaard project. 2) Wanneer u gebruik maakt van de optie “Alleen voor leden zichtbaar” zal de manager altijd de entiteit kunnen blijven bewerken (mits hij volgens de entiteitdefinitie de rechten heeft om de entiteit te mogen bewerken). Dit geldt ook in bulk-bewerken.
 • Entiteitkaarten met overzichten en/of tabbladen zullen in Google Chrome niet meer blijven groeien.
 • Wanneer u zoekt op een getallenreeks worden de getallen nu wel numeriek behandeld.
 • Nu zijn weer alle niet-bewerkbare velden op een entiteitkaart grijs in de bewerkmodus. Dus geldt vooral voor Synergy vanaf batch 252.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_7.0.9.4085
Wachtwoord is: eddon