Vanaf 29 april is een hotfix beschikbaar voor Contact Manager voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 4.0.3.4091 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Vanaf deze versie hebben gebruikers niet meer het functierecht 498 nodig om natuurlijke personen te kunnen aanmaken, bewerken en/of bekijken. Uiteraard dienen daarvoor wel de betreffende functierechten van Contact Manager (1721001, 1721002 en 1721003) te zijn gekoppeld aan de gebruikers.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE027_Contact_Manager_SE_4.0.3.4091
Wachtwoord is: eddon