Vanaf 21 mei is een hotfix beschikbaar voor Trigger and Validation Manager voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 6.0.13.4132 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

  • Wanneer een maildocument uit Synergy wordt geëxporteerd in de stap “Exprteren bijlagen”, wordt in de PDF nu ook de mailheader meegenomen.
  • De veldeigenschappen worden nu weer met het juiste aantal karakters getoond.
  • Wanneer een document met plaatjes uit Synergy wordt geëxporteerd, worden de plaatjes in een tijdelijke map (binAsposeTemp) geplaatst. Deze plaatjes worden na de export automatisch weer verwijderd uit de map.
  • Bij het verwijderen van relaties, contactpersonen en projecten wordt nu rekening gehouden met andere add-ons (Solution Builder en Contact Manager). Dit houdt in dat nu altijd de standaard van Exact wordt aangeroepen en dit gebeurt pas nadat de andere add-ons zijn aangeroepen als ze zijn geïnstalleerd.
  • Afbeeldingen in Synergy documenten komen bij de export in de PDF.
  • De body van een Synergy document wordt bij export overgenomen en er verschijnt geen foutmelding meer.

De nieuwe set is te downloaden via:
BSE025_Trigger_and_Validation_Manager_SE_6.0.13.4132
Wachtwoord is: eddon