Op 8 juli is een hotfix beschikbaar voor Contact Manager voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 4.0.5.4264 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

  • Vrije GUID-velden voor op de Natuurlijk Persoon-kaart zijn nu weer wel in te stellen als referentieveld.
  • Er verschijnt nu op de onderhoudschermen ‘Velden’ en ‘Functierollen’ een correcte foutmelding (‘U heeft onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren’) wanneer er geen licentiesleutel van Contact Manager is ingelezen.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE027_Contact_Manager_SE_4.0.5.4264
Wachtwoord is: eddon