Vanaf 8 juli is er een hotfix beschikbaar voor Generic Scan Interface versie 5 voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 5.0.10.4152 is een volledige setup en is een opvolger voor de commerciële versie.

Opgelost in deze versie :

  • Het gebruiken van bedrijfstags bij het verrijken van een document gaf een foutmelding. Deze fout is nu opgelost en de foutmelding verschijnt niet meer.

Via onderstaande link is de nieuwe installatieset te downloaden:
ISE002_Generic_Scan_Interface_SE_5.0.10.4152
Wachtwoord is eddon