Vanaf 13 augustus is een hotfix beschikbaar voor Solution Builder voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 7.0.15.4341 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

 • Diverse fouten opgelost bij de import en export, o.a. niet meenemen van eigen functierechten en foutmeldingen bij niet aanwezig zijn van bepaalde velden.
 • Datumveld, ingesteld bij statusovergang, werkt weer correct.
 • Tijden worden nu goed overgenomen door triggers die tekst naar tijdvelden kopiëren.
 • Wanneer men entiteiten aanmaakt via het Connection Framework in een achtergrondproces zal de verbinding met de database niet meer verloren gaan.
 • Kolommen en zoekvelden die zichtbaar zijn afhankelijk van een functierol, verdwijnen nu niet meer na een paar keer zoeken.
 • Het direct in bewerkmodus openen van een entiteit gaf een foutmelding indien men geen bewerkrechten had op de entiteit. Dit is nu opgelost.
 • Diverse issues opgelost mbt Solution Builder Portal SE.
  • Men kan nu naar een virtual directory delegeren om te kijken wat de portaal gebruiker te zien krijgt.
  • Fout bij het importeren van documenten-links is opgelost.
  • Layout-wijzigingen: knop ‘bewerken’ weer beschikbaar.
  • Toegang: indien een persoon op inactief wordt gezet, wordt ook automatisch de portaltoegang gereset.
  • Bij het instellen van een horizontale en verticale menu op de portal kan men nu alleen maar groepen en types kiezen die ook voor de portal zijn ingesteld.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_7.0.15.4341
Wachtwoord is: eddon