Vanaf 13 augustus is een hotfix beschikbaar gekomen voor Add-on Maatwerkmenu voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 5.0.3.4312 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

  • Medewerkers van het type ‘Sollicitant’ en ‘Vacature’ kunnen niet meer worden gekozen voor de toegang tot een bouwsteen
  • De juiste multibrowser wordt weer getoond.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE000_Add-on_Maatwerkmenu_SE_5.0.3.4312
Wachtwoord is: eddon