Vanaf 2 oktober is een hotfix beschikbaar voor Solution Builder voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 7.0.17.4485 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

 • Wanneer men een entiteit vanaf een andere entiteit via een knop aanmaakt, komt men nu weer terug op de eerste entiteit wanneer men op “Sluiten” klikt.
 • Er treed geen foutmelding meer op bij het aanpassen van een entiteit wanneer de zichtbaarheid van een image-veld op de kaart afhankelijk is van de waarde van een ander veld.
 • Bij bulk aanmaken/bewerken zijn de entiteitcodes nu gewoon in te vullen/aan te passen, tenzij anders ingesteld.
 • Het is weer mogelijk om thumbnails te tonen in de zoekresultaten.
 • Tabbladen die als filter een veld op de kaart hebben, worden nu allemaal real-time geupdate als de waarde van het veld verandert.
 • Berekeningsvelden die berekend worden uit de waarden van andere velden, worden nu direct gewijzigd als de waarde van één van de gebruikte velden wijzigt.
 • Er treedt geen foutmelding meer op bij het verwijderen van standaard project vanuit de Solution Builder.
 • Wanneer er meerdere referentievelden naar “ItemNumber” op een kaart staan krijgen deze nu wel allemaal hun eigen waarde.
 • Er wordt onthouden welk tabblad op welke entiteit als laatste was geopend zodat deze ook weer meteen wordt geopend als men terug komt op de betreffende entiteit.
 • Diverse issues opgelost mbt Solution Builder Portal SE:
  • Men kan alleen contactpersonen kiezen als er een relatie ingevuld is.
  • Wanneer men toegang wil verlenen aan gebruikers zonder e-mailadres, een gebruiker met een reeds gebruikt emailadres of gelijktijdig aan 2 gebruikers met een gelijk e-mailadres, krijgt men een nette foutmelding.
  • De portal wordt nu niet meer gerefreshed wanneer er op een andere link wordt geklikt.
  • Nu is het ook mogelijk om voor de login-pagina en de pagina voor ‘wachtwoord vergeten’ een andere pagina in te stellen.
  • Bij het importeren van een rapport-link op de portal treed nu geen foutmelding meer op.
  • Uitloggen op de portal werkt ook weer zoals het hoort.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_7.0.17.4485
Wachtwoord is: eddon