Vanaf 10 maart 2015 is de Solution Builder SE versie 8 (build 8.0.0.4818) voor Exact Synergy Enterprise uitgebracht in een Controlled Release versie. Dat betekent dat deze set door klanten getest kan worden in een testomgeving. Op basis van de bevindingen kunnen er nog aanpassingen gedaan worden.

De verwachting is dat Solution Builder SE versie 8 in de week van 7 tot en met 10 april commercieel beschikbaar zal komen. Op korte termijn worden webinars gegeven waarin een presentatie over de nieuwe versie van Solution Builder SE zal worden gegeven.

LET OP: U kunt Solution Builder 8 niet installeren wanneer u ook gebruik maakt van de ITSM Add-on. Afhankelijkheden tussen ITSM Add-on en Solution Builder SE zorgen ervoor dat u installatiesets van gelijke versienummers dient te gebruiken voor deze twee add-ons. U kunt de huidige ITSM Add-on versie 7 alleen gebruiken in combinatie met huidige commerciële set van Solution Builder versie 7.

LET OP: De im- en exportmethode is aangepast in Solution Builder SE versie 8. Voor het importeren in Solution Builder 8 kunt u alleen exportbestanden gebruiken die geëxporteerd zijn uit Solution Builder 8.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_8.0.0.4818
Wachtwoord is: eddon

Vernieuwde handleidingen:
Installation & Configuration Guide Solution Builder
User Guide Solution Builder

Uitgebreide uitleg over onderstaande wijzigingen kunt u nalezen in de Release Notes:
Release Notes Solution Builder_8.0.0.4818

ALGEMEEN
 • Serienummers worden met hun ID opgeslagen.
 • Projectspecifiek beveiligingsniveau van verzoek of document automatisch aanpassen aan beveiligingsniveau van entiteit.
 • Bestemmingsveld wissen wanneer triggerveld wordt geleegd.
 • Nummering van de updatescripts is aangepast.
GEBRUIK
 • Verbeterde zoekfunctionaliteiten voor entiteiten.
  U kunt nu bijvoorbeeld totalen van bedrag en nummervelden tonen in het zoekresultaat, zoeken op ‘leeg’ of ‘niet leeg’, zoeken op operatoren en zoeken op onderliggende gegevens van referentievelden.
 • Secties en overzichten op entiteitkaart in- en uitklappen.
 • Vernieuwde spilanalyses voor entiteitgroepen.
 • Sorteren entiteittypes bij aanmaken nieuwe entiteit.
 • Maximale paginagrootte voor zoekresultaten.
  Het is niet meer nodig om de paginagrootte heel groot te maken om een totaaloverzicht te kunnen exporteren of printen. U kunt een maximale paginagrootte instellen, en via de opties ‘Print alles’ of ‘Exporteer alles’ alsnog de gehele lijst exporteren.
 • Uitbreiding werkstroomverzoek voor statusverandering entiteit.
 • Entiteiten zoeken vanuit monitor op contactpersoonkaart.
 • Relatie of medewerker automatisch koppelen als contactpersoon of lid van de entiteit.
ONDERHOUD
 • Verbeterde flexibiliteit in de inrichting van een entiteitkaart.
  Het is mogelijk om horizontale rijen te maken voor velden, knoppen, overzichten of tabbladen. U kunt zelf de volgorde van de rijen bepalen, en u kunt meerdere rijen van
  één soort maken, waardoor u meer invloed heeft op het uiterlijk van de kaart.
 • Vervolgstatussen direct zichtbaar in statusoverzicht.
 • Nieuw veldtype ‘Kleur’.
 • Referentieveld naar postcode, provincie of land.
 • Gewijzigde weergave toegevoegde velden op entiteittype.
 • Veldinformatie bij aan entiteittype toegevoegde velden.
 • Veldafhankelijke zichtbaarheid verbeterd.
  U kunt nu ook de zichtbaarheid van knoppen, overzichten en tabbladen afhankelijk maken van velden op de kaart. Daarnaast kunt u bij gebruik van lijst- en referentievelden meerdere waardes selecteren.
 • Velden gekoppeld toevoegen aan entiteittype.
  Bij het toevoegen van velden die een relatie hebben met een ander veld, worden automatisch de gekoppelde velden ook toegevoegd bij ‘Niet gebruikt’. Dit geldt voor datumtrajectvelden, relatie- en contactpersoonvelden, lijst- en kindlijstvelden en berekeningvelden.
 • Wijzigingen in inrichting van overzicht of tabblad.
  Via parameters is het mogelijk om de sortering bij de eerste keer laden van
  overzichten en tabbladen te bepalen. Ook kunt u de huidige entiteit uitsluiten
  van het overzicht of tabblad.
 • Knop ‘Toon repository’ op meer schermen beschikbaar.
 • Labels van velden tonen.
 • Automatisch voorloopnullen toevoegen aan entiteitcode.
  Met voorloopnullen kunt u zorgen dat het formaat van de code voor de entiteiten
  gelijk is. INC1 wordt met voorloopnullen INC00001.
 • Zelf het moederveld kiezen om grafisch overzicht correct weer te geven.
 • Blokhaken in externe URL gebruiken.
 • Uitbreiding voor statuswijziging van entiteiten bijhouden.
 • Snelzoek operator voor entiteitcode en omschrijving.
  De opties ‘Gelijk aan’, ‘Begint met’ of ‘Bevat’ bepalen op welke manier er gezocht
  dient te worden via het linker navigatiemenu.
 • Instellingen mogelijk voor ‘Mijn werk’ in linker navigatiemenu.
 • Parameters hyperlinkvelden van type ‘E-mail’.
 • Beveiliging onderdelen op entiteittype wijzigen zonder doorklikken.
 • Meerdere typen knoppen beschikbaar.
 • Monitor op entiteittype.
 • Verbeterd onderhoud van lijsten.
  De overzichten van lijsten zijn verbeterd, zodat de koppeling tussen moeder- en kindlijsten direct duidelijk is.