Op 30 maart is een hotfix beschikbaar voor MS Word Merge Add-on voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 6.0.8.4835 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

In deze versie worden de vanriabelen CRM en CONTACT weer herkend bij het mergen vanuit de add-on Solution Builder.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE004_MS_WordMerge_Add-on_SE_6.0.8.4835
Wachtwoord is: eddon