Vanaf 22 oktober is een hotfix beschikbaar voor Solution Builder versie 8 voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 8.0.8.5250 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Nieuw in deze versie:

  • U kunt de zichtbaarheid van knoppensecties weer instellen voor elke status.
  • Deploymentfoutenlog-bestanden worden voortaan in de USR-map opgeslagen van de installatiemap van Synergy.
  • De ‘Wachtwoord herstellen’-knop is nu niet meer zichtbaar in het portaal wanneer een contactpersoon niet mag inloggen op het portaal.
  • De velden op een contactpersoonkaart zijn nu wel bewerkbaar op het portaal na een foutmelding.
  • De standaardwaarde van een hyperlink-veld wordt nu ook overgenomen bij het aanmaken van een entiteit.
  • De tekst in een labelveld heeft nu ook dezelfde lettergrootte als een normaal label in batch 255.
  • Velden die alleen zichtbaar zijn afhankelijk van een rol zijn nu wel zichtbaar op de zoekpagina voor de betreffende persoon.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE101_Solution_Builder_SE_8.0.8.5250
Wachtwoord is: eddon