Vanaf 12 november zijn de AdresAssistent SE en AdresAssistent Dun & Bradstreet samengevoegd in een nieuwe Synergy Enterprise oplossing: International Business Check.

Voor de International Business Check is het Add-on Maatwerkmenu niet meer noodzakelijk. Er wordt een eigen module toegevoegd. In deze nieuwe International Business Check is het mogelijk, afhankelijk van het abonnement dat u bij Webservices.nl heeft afgesloten, om uw klantenbestand periodiek te vergelijken met het Handelsregister. Op deze wijze zijn uw gegevens altijd up to date en kunt u er vanuit gaan dat de klantgegevens correct zijn.

Nieuwe mogelijkheden in de International Business Check:

  • International Business Check heeft een eigen moduleblokje, zodat het niet meer nodig is om het Add-on Maatwerkmenu te installeren. Wanneer u de International Business Check geïnstalleerd heeft en de juiste functierechten en rollen heeft, kunt u via ‘Voorkeuren’ de module ‘IBC’ toevoegen.
  • Het aantal internationale zoekmogelijkheden is uitgebreid. Zo kunt u, met het juiste abonnement, ook internationale adressen opzoeken.
  • Mogelijkheid tot het gebruik van Update Service per dossier. Met dit abonnement en de juiste instellingen kunt u per dossier dat u opvraagt controleren of er een mutatie heeft plaatsgevonden. U kunt aangeven in welke klantgegevens een wijziging moet hebben plaatsgevonden, zodat u alleen updates van een adres binnen krijgt, wanneer dat ook echt interessant is voor u.
  • Update Services Normaal of Update Services Maandelijks kunt u via een achtergrondproces laten lopen. Ook hier wordt, net als bij Update Service per dossier, gekeken naar de ingestelde kenmerken en worden uw klantgegevens zonder tussenkomst van een gebruiker periodiek bijgewerkt.

Wat verandert er voor u wanneer u de AdresAssistent SE al heeft:

  • De instellingenpagina’s voor de AdresAssistent SE en de AdresAssistent Dun & Bradstreet staan niet meer in het Add-on Maatwerkmenu. Deze instellingen zijn verplaatst naar de nieuwe module ‘IBC’.
  • Er is geen licentiesleutel meer nodig.
  • Nieuwe versies van de International Business Check kunt u downloaden bij Webservices.nl.
  • Functierechten instellen voor een CRM-gebruiker is niet meer mogelijk. U kunt door middel van het vinkje bij ‘CRM rol toestaan’ aangeven dat gebruikers met een CRM-rol gebruik mogen maken van de verschillende functies van de International Business Check.

De AdresAssistent SE en AdresAssistent Dun & Bradstreet niet meer via deze blog te downloaden. U kunt de International Business Check downloaden bij Webservices.nl via http://www.webservices.nl/exact.