Vanaf 12 januari is een hotfix beschikbaar voor MS Reporting Services Integrator voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 6.0.12.5364 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële set.

In Synergy 255 verdwijnt de Synergy zoekbalk niet meer wanneer men in het Reporting Services Rapport filtert op een zoekterm.

De nieuwe installatieset is te downloaden via:
BSE001_MS_Reporting_Services_Integrator_SE_6.0.12.5364
Wachtwoord is: eddon