Vanaf 5 juli is een hotfix beschikbaar gekomen voor Marketing Add-on SE voor Exact Synergy Enterprise. Deze hotfix met build 1.0.4.5774 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Opgeloste bugs:

  • Bij het bulk toevoegen van kenmerken aan de contactpersonen worden de kenmerken gekoppeld aan de geselecteerde contactpersonen en niet aan de hoofdcontactpersonen van de betreffende relatie.
  • Bij het toevoegen van één kenmerk aan een relatie of contactpersoon werd het kenmerk van de vorige koppelactie(s) ook toegevoegd. Dit is in deze versie opgelost.

De nieuwe installatieset is te downloaden via het downloadoverzicht:
Download en versies
Het wachtwoord voor de zipfile is: eddon